Mag een gokbedrijf een kopie van mijn identiteitsbewijs maken en bewaren?


Online gokbedrijf, Holland Casino: bewaart kopie

Online gokbedrijven en Holland Casino zijn verplicht om een kopie te maken van uw identiteitsbewijs. Zij moeten uw identiteit als speler vast kunnen stellen. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Om te bewijzen dat ze aan deze wet voldoen, moeten zij de kopie 5 jaar nadat u geen klant meer bent bewaren.

Speelhal: bekijkt identiteitsbewijs

Bij een speelhal werkt het anders. Een speelhal mag geen kopie maken of bewaren van uw identiteitsbewijs. De speelhal moet u wel vragen om uw identiteitsbewijs te tonen om uw leeftijd vast te stellen.

Alle gokbedrijven: eenmalig BSN gebruiken

Online gokbedrijven, Holland Casino en speelhallen moeten ook controleren of u in het uitsluitregister Cruks staat. Hiervoor hebben deze bedrijven - alleen de eerste keer dat u speelt - persoonsgegevens nodig, zoals uw burgerservicenummer.

Maak niet zelf uw BSN onleesbaar

In de praktijk kunnen online gokbedrijven en Holland Casino een kopie van uw identiteitsbewijs vragen om aan alle verplichtingen tegelijk te voldoen. U mag uw burgerservicenummer niet onleesbaar maken op de kopie als het bedrijf dit nodig heeft voor het aanmaken van uw Crukscode. Wel is het gokbedrijf verplicht om daarna, bij het bewaren van uw identiteitsbewijs uw burgerservicenummer weg te lakken.

Lees hoe een gokbedrijf controleert of u in Cruks staat