Beleidsregels informatieplicht


Vergunninghouders kansspelen op afstand zijn verplicht om over ‘relevante wijzigingen, gedragingen en gebeurtenissen’ te rapporteren aan de Kansspelautoriteit.

In de Beleidsregels informatieplicht is uitgewerkt op welke momenten en over welke wijzigingen, gedragingen en gebeurtenissen de vergunninghouder rapporteert.

Bekijk de beleidsregels