Eerste halfjaar online kansspelmarkt


25 april 2022

1 mei is de legale markt in Nederland voor online kansspelen precies 7 maanden open. Er is veel belangstelling voor de ontwikkelingen. Dat bleek maar weer eens in de afgelopen weken, onder andere tijdens het Annual Gaming Industry Event (IMGL) op 8 april in Amsterdam en tijdens de beurs voor de goksector ICE van 12-14 april in Londen. In mijn vorige blog, naar aanleiding van het Jaarverslag 2021, ging ik vooral in op de cijfermatige ontwikkelingen. In dit blog wil ik een en ander in een breder perspectief plaatsen en ingaan op ons toezicht de afgelopen maanden.

In de aanloop naar de opening van de legale online markt heb ik een paar keer publiekelijk gezegd dat ik hoopte dat de legalisering van online kansspelen in Nederland een schoolvoorbeeld zou zijn. Dat andere landen die deze stap zetten, zouden zeggen: kijk, zoals het in Nederland ging, zo willen wij het ook. We moeten helaas concluderen dat dit niet helemaal is gelukt. Dat komt vooral door de hoeveelheid reclame van online kansspelaanbieders, ondanks mijn oproep tot beheersing en waarschuwing van ingrijpen door de overheid. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming (en daarmee verantwoordelijk voor het kansspelbeleid) kondigde al maatregelen aan. Rolmodellen in reclame mogen op korte termijn niet meer. Op de langere termijn komt er een verbod op ongerichte reclame.

Ook anderszins moet ik constateren dat kansspelaanbieders de randjes opzoeken. Tot op zekere hoogte begrijp ik dat. Er is immers sprake van een nieuwe markt en toetreders willen marktaandeel veroveren. Maar het begrip houdt op in geval van overtredingen. In de afgelopen maanden deelde de Ksa dan ook een aantal tikken uit. We grepen in toen een aanbieder reclame maakte met quoteringen (de factor waarmee een inzet wordt vermenigvuldigd na winst), zonder dat zichtbaar was dat het om reclame ging. We maanden een aanbieder te stoppen met reclame op Twitter tijdens een voetbalwedstrijd. We riepen een aanbieder tot de orde die quoteringen liet plaatsen op een site met voetbalnieuws. We controleerden het reclamebeleid van legale aanbieders waarbij de aandacht vooral uitging naar het beschermen van kwetsbare personen, zoals jongvolwassenen en minderjarigen. Dit resulteerde in officiële waarschuwingen. We drongen aan op paal en perk stellen aan de limieten die spelers in kunnen stellen.

Met dit soort acties - ik ben in bovenstaande opsomming niet volledig – gaan we door. Vandaag starten we een onderzoek naar reclame (waaronder bonusaanbiedingen) die legale online kansspelaanbieders mogelijk sturen aan minderjarigen en jongvolwassenen (18-24 jaar). Dat is verboden. Jongeren zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van kansspelverslaving.

De missie van de Kansspelautoriteit (Ksa) is 'Veilig Spelen'. Mensen die willen deelnemen aan een kansspel, moeten dat in een veilige omgeving kunnen doen waarin ze verzekerd zijn van een eerlijk spel en waarin ze tegen zichzelf in bescherming worden genomen als dat nodig is. Van aanbieders met een vergunning verwachten wij verantwoordelijk gedrag. De samenleving mag van de Ksa verwachten dat daar streng toezicht op wordt gehouden.

René Jansen