Ksa onderzoekt reclame online kansspelaanbieders: gericht op jongeren?


Gepubliceerd op 25 april 2022

De Kansspelautoriteit (Ksa) start een onderzoek naar reclame (waaronder bonusaanbiedingen) die legale online kansspelaanbieders mogelijk sturen aan minderjarigen en jongvolwassenen (18-24 jaar). Dat is verboden. Jongeren zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van kansspelverslaving.

Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen:

  • De Ksa vraagt bij de aanbieders met een vergunning informatie op om te controleren of zij reclame aan minderjarigen en jongvolwassenen hebben gestuurd. Het gaat dan om mails, bonusaanbiedingen, pushberichten of andere informatie.
  • Daarnaast doet de Ksa via sociale media een oproep melding te doen van de hiervoor genoemde voorbeelden van reclame gericht op minderjarigen en jongvolwassenen.

Doe uw melding

Meldingen over reclame die zich richt op jongeren tot 24 jaar ontvangt de Ksa graag via haar meldingenformulier. Dit onderzoek richt zich op legale online kansspelaanbieders. Of een bedrijf een vergunning heeft, is te zien in onze Kansspelwijzer. Voeg - indien mogelijk - bewijs toe, bijvoorbeeld een screenshot of de mail. Als wij nog vragen hebben, nemen wij contact op.

Vervolg

Het is helaas niet mogelijk op alle meldingen een individuele terugkoppeling te geven. Na afloop van het onderzoek berichten wij via onze website over het resultaat. Gebruik het formulier alleen om een melding te doen. Eventuele vragen kunnen worden gemaild naar info@kansspelautoriteit.nl


Doe een melding

Meldingsformulier