Corona


30 maart 2020

Een blog in deze dagen kan natuurlijk niet over een ander onderwerp gaan dan over het coronavirus. In deze zorgelijke en verwarrende tijden gaan de gedachten natuurlijk vooral uit naar de volksgezondheid. De gezondheid van eenieder staat terecht met stip bovenaan in de ranglijst van prioriteiten. Laten we hopen dat het virus snel kan worden ingedamd, de beperkende maatregelen niet al te lang hoeven te duren en dat de economische gevolgen te overzien zijn.

In de kansspelsector ondervinden de (medewerkers van) speelhallen, speelcasino's en horecalocaties waar speelautomaten staan opgesteld, de grootste gevolgen. Ook de Toto, de enige partij die in Nederland sportweddenschappen mag aanbieden, heeft te lijden onder het feit dat sportwedstrijden zijn stilgelegd. Voor al deze partijen is de impact bijzonder groot.

Het wordt zelfs ronduit zuur als je ziet dat illegale online aanbieders proberen te profiteren van het feit dat de vestigingen van Holland Casino en de speelhallen hun deuren hebben gesloten. We hebben zodra we dat zagen direct aan de bel getrokken. Dat heeft de aandacht getrokken van de media, ik zag onder meer stukken in De Telegraaf en op Nu.nl. Ook in het buitenland trok onze waarschuwing aan het adres van illegale partijen die van deze crisis willen profiteren de aandacht. Zo ben ik geïnterviewd door de ..... Norddeutscher Rundfunk. Nooit gedacht dat ik nog eens in Noord-Duitsland op de radio zou komen. We hebben al gezien dat een aantal links het niet meer doen. Bovendien zijn er sinds onze actie maar weinig van dergelijke verwerpelijke advertenties bij  gekomen. We kunnen dus zeggen dat onze actie effect heeft gehad. We zullen niet aarzelen op te treden als we toch weer dergelijke uitingen zien.

Een direct gevolg van de coronacrisis was ook dat de Ksa de informatiebijeenkomsten voor de aanbieders van fysieke kansspelen over het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) moest afzeggen. Dit register moet up and running zijn als de Wet Kansspelen op afstand in werking treedt. Naar verwachting is dat 1 januari 2021; ook onder de huidige omstandigheden zetten wij alles op alles om de voorbereidingen voor inwerkingtreding van de nieuwe wet op tijd af te ronden. Zo werken we er momenteel hard aan om de benodigde informatie toch bij de landgebonden aanbieders te krijgen.

Verder komen er in dagen als deze meer vragen dan in normale tijden op onze publieksvoorlichting af over wat online wel en niet mag. Er zijn ondernemers die, al dan niet gezamenlijk, online initiatieven ontplooien om de verminderde aanloop die er is te compenseren door online de aandacht te trekken. Zo was er een initiatief van gezamenlijke winkeliers die via Facebook een loterij wilden organiseren. Graag wijzen wij ze dan op de Gedragscode Promotionele Kansspelen waarin staat onder welke voorwaarden er aan promotie-acties gedaan mag worden.

Tot slot geldt voor de Ksa natuurlijk ook dat de medewerkers vanuit huis werken. Dat had, zoals bij veel organisaties het geval was, in eerste instantie wat voeten in aarde. Iedereen binnen de Ksa heeft zich echter snel aangepast en inmiddels zijn we gewend aan het op afstand met elkaar afstemmen, vergaderen en, ook in meer algemene zin, elkaar op de hoogte te houden. Ondanks de moeilijke omstandigheden blijven wij de aandacht volledig richten op de maatschappelijke doelstellingen waar wij voor aan de lat staan; ook in deze moeilijke tijd staan wij voor ons motto: veilig spelen op een eerlijke markt.

René Jansen