Acceptatie


24 juni 2022

De gemoederen over online gokken lopen de afgelopen maanden best hoog op, nadat op 1 oktober 2021 de markt open ging. Er is verontwaardiging over de stortvloed aan reclames die over Nederland is uitgestort, we zagen in diverse media voorbeelden van mensen die veel geld konden verspelen zonder dat kansspelaanbieders tijdig ingrepen en - in meer algemene zin - zijn er zorgen dat door de legalisering meer mensen online gaan gokken en gokverslaving een groter probleem wordt.

Dit kwam allemaal aan de orde tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 9 juni. Op onze site vindt u de gespreksnotitie die de Kansspelautoriteit (Ksa) indiende voor dit gesprek. Daarin geven wij een overzicht van de stand van zaken 8 maanden na de opening van de markt. Wij concluderen dat er dingen goed gaan (illegale aanbieders zijn verdrongen door legale aanbieders), maar dat er ook nog veel werk aan de winkel is. Dit betreft vooral het gedrag van sommige legale aanbieders, die - helaas - toch wel de randen van de wet opzochten.

Het roept de vraag op in hoeverre de sector als geheel in staat is tot zelfregulering en individuele aanbieders bereid zijn zich verantwoordelijk te gedragen. Dat gedrag zou moeten zijn: niet uit zijn op snel geld verdienen zonder aandacht voor de mogelijk schadelijke effecten van gokken. Eerder deze week was er een conferentie van Gaming in Holland waar ik de keynote speech mocht verzorgen. Daar heb ik gezegd dat kansspelaanbieders hun zorgplicht onvoldoende serieus nemen. Ook zei ik dat als zij dit niet snel wél gaan doen, verder overheidsingrijpen voor de hand ligt. Verder, want op het gebied van reclame zijn er door minister Franc Weerwind al maatregelen aangekondigd.

In dit verband kondigde ik een intensivering van ons toezicht aan. Een toezichthouder laat zich niet in zijn kaarten kijken, maar wat ik wel kan zeggen is dat het hier om een tweesporenbeleid gaat. Aan de ene kant starten we een diepgravend toezichtonderzoek waarbij het verslavingspreventiebeleid van alle vergunninghouders onder de loep wordt genomen, zowel op papier als in de praktijk. Daarnaast zal de Ksa niet aarzelen snelle interventies te plegen als daar aanleiding toe is.

Ik denk nog steeds dat legalisering en regulering van online kansspelen een verstandig besluit was. Online gokken is immers niet pas begonnen op 1 oktober 2021. Het was er al, maar dan illegaal. Ik zou denken dat we ons nu niet van de wijs moeten laten brengen. De bedoeling was en is een veilige omgeving te creëren voor mensen die willen deelnemen aan een online kansspel. Voor die veilige omgeving moeten legale aanbieders zorgen. Het liefst ziet een toezichthouder dat dat goedschiks gaat. Maar als dat niet het geval is, moet het maar op een andere manier.

René Jansen