2022


6 januari 2022

Een nieuw jaar, een nieuw blog! Graag wens ik iedereen een gelukkig en gezond 2022 toe. Ik spreek ook graag de hoop uit dat we het ergste van de coronapandemie binnenkort achter ons kunnen laten .

In het nieuwe jaar zal zonder twijfel het verder gestalte krijgen van de legale online kansspelmarkt de meeste aandacht trekken in de wereld van de kansspelen. Afgelopen jaar sloten we af met 11 online kansspelvergunningen. Ik zei al eerder dat dit zeker niet de eindstand is. Er is een categorie aanbieders die nog geen vergunning mocht aanvragen vanwege de afkoelingsperiode als gevolg van de motie-Postema. Ook zijn er ongetwijfeld aanbieders die naar eigen inschatting nog niet voldeden aan de uitgebreide en gedetailleerde eisen die aan een vergunning worden gesteld. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft op dit moment in ieder geval aardig wat aanvragen in behandeling. Aan het einde van de zomer zal er een veel completer beeld zijn.

2022 wordt ook het jaar waarin de Ksa een nieuwe fase in haar toezicht ingaat. De vernieuwde Wet op de kansspelen brengt met zich mee dat aanbieders van risicovolle kansspelen (online én landgebonden) verplicht zijn verschillende data aan de Ksa aan te leveren. Onze toezichthouders zullen dan ook meer en meer data gestuurd toezicht gaan houden en op basis daarvan risico's detecteren. Ik kan dit als volgt illustreren. Stel dat er twee online aanbieders zijn met ongeveer evenveel spelers met grosso modo hetzelfde spelgedrag. Stel vervolgens dat wij zien dat de ene aanbieder een bepaalde interventie op het gebied van verslavingspreventie beduidend vaker pleegt dan de andere, dan kan dat voor de Ksa aanleiding zijn te kijken hoe dat verschil te verklaren is.

Het is mij uiteraard niet ontgaan dat de hoeveelheid reclame voor met name online kansspelen voor de nodige beroering zorgt. Een belangrijk deel van het Algemeen Overleg Kansspelen in de Tweede Kamer op 15 december ging hierover. Duidelijk werd dat het politieke geduld, als het over dit onderwerp gaat, zeer beperkt is. De Kamer heeft al meerdere moties aangenomen die de regering oproepen om paal en perk te stellen aan gokreclames. Het nieuwe kabinet zal binnenkort een standpunt hierover moeten innemen.

Ik heb in de aanloop naar het legaal worden van online kansspelen herhaaldelijk gewezen op het belang van matiging en verantwoord gedrag door aanbieders. We hebben in verschillende buitenlanden gezien dat de overheid zich op enig moment genoodzaakt zag in te grijpen door de mogelijkheid tot het maken van reclame aan banden te leggen of zelfs te verbieden. Ik kan alleen maar het belang van verantwoord en maatschappelijk bewust gedrag herhalen. Individueel, maar ook als sector, bijvoorbeeld door middel van zelfregulering. Die moet misschien wel verder gaan dan de huidige Reclamecode Online Kansspelen. Iedereen begrijpt dat enige mate van reclame nodig is om spelers te verleiden van illegale naar legale aanbieders over te stappen, maar overdrijf het vooral niet, zou ik zeggen. Anders keert de wal het schip.

Vanaf deze plaats wil ik graag minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en daarmee verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, bedanken voor de constructieve samenwerking de afgelopen jaren. Ik zeg altijd: de Ksa is onafhankelijk in haar toezicht, maar opereert niet in een vacuüm. Over beleidsmatige zaken hebben we altijd goed met elkaar kunnen overleggen. Met Sander Dekker aan het roer is kansspelgeschiedenis geschreven. Hij slaagde erin de Wet Kansspelen op afstand door het parlement te loodsen. Een stap waarvan ik denk dat het een goede is, omdat we daarmee consumenten beter kunnen beschermen tegen de risico's die er onmiskenbaar aan kansspelen kleven.

Ik kijk uit naar het aantreden van de nieuwe minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Legalisering van online kansspelen was een eerste belangrijke stap in de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid, maar zoals in het visiedocument Marktvisie kansspelen. Marktordening en markttoezicht vanuit de publieke belangen te lezen is, zijn er nog belangrijke stappen te zetten.

René Jansen