Ksa publiceert ‘Marktvisie kansspelen’


Gepubliceerd op 21 januari 2021

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft de Marktvisie kansspelen. Marktordening en markttoezicht vanuit de publieke belangen gepubliceerd. Het document is ook aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor het Nederlandse kansspelbeleid.

De Marktvisie kansspelen is een zogenoemd visiedocument. Zo'n document kan door beleidsbepalers worden gebruikt, in dit geval om beslissingen te nemen over de manier waarop de verschillende kansspelmarkten in de toekomst worden ingericht en gereguleerd. Daarnaast gebruikt de Ksa vanaf nu het document in haar toezicht en handhaving.

Modernisering

De Ksa en de minister voor Rechtsbescherming spraken eerder af dat de Ksa een dergelijke visie zou opstellen. Al een aantal jaren wordt gewerkt aan de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid. De kansspelmarkten (loterijen, sportweddenschappen, casinospelen en kansspelautomaten) worden nu nog gereguleerd door de Wet op de kansspelen uit 1964. Die hield geen rekening met de komst van internet. Modernisering is al in gang gezet met de Wet Kansspelen op afstand, die in 2021 van kracht wordt. Deze wet legaliseert en reguleert onder strikte voorwaarden online kansspelen en scherpt de eisen op het gebied van verslavingspreventie aan, ook voor landgebonden aanbieders van kansspelen.

Meer ruimte

De Ksa komt in de Marktvisie kansspelen tot de conclusie dat er in de toekomst meer ruimte kan komen voor nieuwe aanbieders van kansspelen. Dat is in lijn met de opening van de markt voor legale online kansspelen. Op dit moment is er nog sprake van diverse wettelijke monopolies en staatsdeelnemingen. Meer ruimte zou betekenen dat hier op termijn een einde aan zou kunnen komen. Om kansspelverslaving zoveel als mogelijk is te voorkomen, consumenten te beschermen en criminaliteit en illegaliteit tegen te gaan, blijft regulering van de verschillende kansspelsectoren hoe dan ook nodig.

Consultatie

Een conceptversie van de Marktvisie kansspelen is in 2020 geconsulteerd. Meer dan veertig betrokkenen maakten gebruik van de mogelijkheid tot reageren. De reacties zijn gebruikt om de conceptversie op onderdelen aan te passen, nader aan te scherpen of te concretiseren.