Onderzoeksprogramma preventie kansspelverslaving van start


Gepubliceerd op 15 september 2022

Het door ZonMw ontwikkelde onderzoeksprogramma ‘Preventie van kansspelverslaving’ gaat dit jaar van start.

De Kansspelautoriteit (Ksa) selecteerde eerder ZonMw om dit programma te ontwikkelen. Doel van het onderzoeksprogramma ‘Preventie van kansspelverslaving’ is een bijdrage leveren aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek door nieuwe kennis te ontwikkelen en het gebruik ervan te stimuleren.

Projectvoorstellen

Het programma heeft een looptijd van 3 jaar (2022-2025). Aan het onderzoeksprogramma ging een door kennisinstituut Trimbos gemaakte literatuurstudie vooraf. Die bracht in kaart welk onderzoek al is gedaan en aan welk onderzoek nog behoefte is. De eerste subsidieronde voor  projectvoorstellen wordt binnenkort verwacht. ZonMw streeft bij de toekenning naar een mix van kortdurende projecten die snel tot resultaat leiden en projecten die op langere termijn waardevolle kennis opleveren.

Verslavingspreventiefonds

Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd vanuit het Verslavingspreventiefonds (Vpf). Hierin werken de Ksa (beheerder van het fonds) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (verantwoordelijk voor het kansspelbeleid) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (verantwoordelijk voor verslavingszorg) nauw samen. Het Verslavingspreventiefonds ontstond als gevolg van de Wet Kansspelen op afstand en wordt gefinancierd door een uitbreiding van de kansspelheffing bij aanbieders van risicovolle kansspelen. Een van de bestedingsdoelen van het VPF is onderzoek naar preventie en behandeling van kansspelverslaving.