Instanties geselecteerd voor Verslavingspreventiefonds


Gepubliceerd op 11 maart 2021

Het Verslavingspreventiefonds (Vpf), een van de beleidsambities die is opgenomen in de Wet Kansspelen op afstand (Koa) krijgt steeds meer vorm. Er zijn 3 instanties geselecteerd voor de realisatie van de 3 bestedingsdoelen van het Vpf.

De Wet Koa, die 1 april in werking treedt, bepaalt dat er een zogenoemd Verslavingspreventiefonds (Vpf) komt. Het Vpf wordt gefinancierd door een uitbreiding van de kansspelheffing bij de aanbieders van risicovolle kansspelen. Deze jaarlijkse heffing heeft 3 in de wet benoemde bestedingsdoelen: anonieme behandeling van kansspelverslaving, onderzoek naar preventie en behandeling van kansspelverslaving en een landelijk loket voor (probleem)spelers en hun naasten.

Landelijk preventieloket

Voor het landelijk preventieloket startte de Ksa in juni 2020 een openbare aanbestedingsprocedure. De opdracht wordt gegund aan Human Assistance Network for Daily Support (HANDS). Momenteel is HANDS bezig met het inrichten en opzetten van het landelijk preventieloket dat operationeel zal zijn vanaf 1 oktober 2021, de dag dat de legale markt voor online kansspelen in Nederland open gaat. Spelers en hun omgeving kunnen dan bij het loket terecht voor informatie, advies en, indien nodig, doorgeleiding naar zorg in de eigen regio.

Onderzoeksprogramma voor preventie

ZonMw, de overheidsorganisatie die gezondheidsonderzoek financiert én het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren, kreeg in augustus 2020 opdracht een onderzoeksprogramma voor preventie van kansspelverslaving te ontwikkelen. Vanuit dit onderzoeksprogramma zal naar verwachting vanaf oktober 2021 door ZonMw de eerste subsidieronde voor onderzoek naar preventie van kansspelverslaving worden opengesteld.

Anonieme behandeling

Het bestedingsdoel anonieme behandeling van kansspelverslaving wordt ingevuld door aan te sluiten bij de bestaande subsidieregeling ‘anonieme e-mental health’. Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling, die een bijdrage uit het Vpf krijgt.

Wet kansspelen op afstand

De Wet Koa legaliseert en reguleert online kansspelen. Onder strikte voorwaarden is het mogelijk een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen te krijgen. Daarnaast stelt de Wet Koa aanvullende eisen aan aanbieders van risicovolle kansspelen op het gebied van verslavingspreventie. De Kansspelautoriteit (Ksa) is de beheerder van het Vpf. Het beleid wordt bepaald in samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer over de Wet kansspelen op afstand en over onze samenwerkingspartners.


Meer informatie