Literatuurstudie kansspelverslaving


Gepubliceerd op 2 december 2021

Trimbos, kennisinstituut voor mentale gezondheid, heeft een studie gepubliceerd over kansspelverslaving. De studie, een zogeheten Kennissynthese, brengt in kaart welk onderzoek er is gedaan naar kansspelverslaving en welk onderzoeken er nog gedaan zouden kunnen worden.

Voor de Kennissynthese is literatuur bestudeerd en zijn interviews gedaan. De studie is gedaan in opdracht van ZonMW, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Die opdracht werd gegeven in het kader van het Verslavingspreventiefonds (Vpf). De Kansspelautoriteit is fondsbeheerder.

Wet Koa

Het Vpf is een gevolg van de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet legaliseerde online kansspelen en scherpte de eisen op het gebied van verslavingspreventie aan. Een bestedingsdoel van het Vpf is de ontwikkeling en uitvoering van een onderzoeksprogramma voor preventie van kansspelverslaving. De nu gepubliceerde literatuurstudie is de eerste stap in dit onderzoeksprogramma.

Financiering Vpf

Het Vpf wordt gefinancierd uit een extra, geoormerkte heffing die wordt betaald door de aanbieders van risicovolle kansspelen en heeft drie bestedingsdoelen. De Kennissynthese is het tweede concrete resultaat dat voortvloeit uit het Vpf. Het Loket Kansspel, de helpdesk voor mensen met gokproblemen en/of hun naasten die op 1 oktober openging, was het eerste resultaat. Het derde bestedingsdoel is anonieme behandeling van kansspelverslaving. Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor uitvoering van de regeling ‘anonieme e-mental health’ waar de Ksa bij aansluit.