Vermoeden van witwassen of matchfixing? Doe een melding


Als consument of medewerker van aanbieder

Bent u consument of medewerker van een kansspelaanbieder en heeft u het vermoeden dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - de Wwft - wordt overtreden door een kansspelaanbieder die onder het toezicht van de Kansspelautoriteit valt?

Als vergunninghouder kansspelen

Een vergunninghouder meldt vermoedens of feiten van witwassen of matchfixing op een andere manier. Lees er meer over bij toezicht op de Wwft en matchfixing.