Probleem met een kansspel melden


Illegale gokbedrijven, oneerlijk spel, niet uitbetalen, niet genoeg aandacht voor gokverslaving,  fraude en oplichting met kansspelen, onjuiste of onvolledige voorlichting, spelers onder de 18 worden toegelaten, witwassen: komt u dit soort problemen tegen? Meld het ons.

Wat wij doen met uw melding

Uw melding helpt ons bij het toezicht houden op kansspelen. Wij gebruiken meldingen om te bepalen of meer mensen dezelfde klachten hebben zodat we weten naar welke onderwerpen wij onderzoek moeten doen.

Wat u zelf kunt doen

Bent u persoonlijk betrokken? Check of u onderstaande gedaan heeft:

  • Check in de Kansspelwijzer of de aanbieder van het kansspel een vergunning van de Kansspelautoriteit heeft..
  • In gesprek gaan met de aanbieder van het kansspel.
  • Contact opnemen met een klachtenfunctionaris of een juridisch adviseur, bijvoorbeeld via het Het Juridisch Loket.
  • Oplichting melden bij de  De Fraudehelpdesk. Mocht er sprake zijn van een strafbaar feit verwijzen zij u naar de politie met de nodige informatie die u daarvoor nodig heeft.

De Kansspelautoriteit kan uw probleem niet oplossen en wij kunnen niet persoonlijk bemiddelen.

Wat u hoort over uw melding

U hoort alleen van ons als wij aanvullende informatie nodig hebben. U krijgt geen persoonlijke terugkoppeling op uw melding. Op de pagina Uw melding, ons toezicht publiceren wij een overzicht van afgerond onderzoek dat het resultaat is van meldingen.

Meld misleidende verkoop

Krijgt u misleidende e-mails, brieven of telefoontjes van zogenaamde kansspelaanbieders? Happy Numbers, Megapot en Fictory zijn voorbeelden. Soms zeggen zogenaamde incassobureaus op te treden namens een kansspelaanbieder.

Zeg altijd 'nee' als u het niet vertrouwt. Dit soort misleiding noemen we ‘misleidende verkoop’.

Meld misleidende verkoop bij Autoriteit Consument en Markt

Vermoeden van witwassen of matchfixing?

Als consument of medewerker van aanbieder

Bent u consument of medewerker van een kansspelaanbieder en heeft u het vermoeden dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - de Wwft - wordt overtreden door een kansspelaanbieder die onder het toezicht van de Kansspelautoriteit valt?

Doe een melding bij de Kansspelautoriteit

Als vergunninghouder kansspelen

Een vergunninghouder meldt vermoedens of feiten van witwassen of matchfixing op een andere manier. Lees er meer over bij toezicht op de Wwft en matchfixing.

De persoonsgegevens die wij met dit formulier opvragen, gebruiken wij alleen bij de behandeling van uw melding. 
Lees meer over hoe wij persoonsgegevens verwerken.