Probleem met een kansspel melden

Wat doet de Kansspelautoriteit met mijn melding?

Oneerlijk spel, niet uitbetalen, onvoldoende oog voor kansspelverslaving, illegaal aanbod waardoor geen toezicht mogelijk is, fraude en oplichting met kansspelen, onjuiste of onvolledige voorlichting, deelname door minderjarigen, witwassen: komt u dit soort problemen tegen? Meld het ons.

Uw melding helpt ons bij het toezicht houden op kansspelen. Wij gebruiken meldingen om te bepalen of meer mensen dezelfde klachten hebben zodat we weten naar welke onderwerpen wij onderzoek moeten doen.

Wat kan ik zelf doen?

Bent u persoonlijk betrokken? Check of u onderstaande gedaan heeft:

  • in gesprek gaan met de aanbieder van het kansspel
  • contact opnemen met een klachtenfunctionaris of een juridisch adviseur, bijvoorbeeld via het Het Juridisch Loket
  • oplichting melden bij de politie, via De Fraudehelpdesk

De Kansspelautoriteit kan uw probleem niet oplossen en wij kunnen niet persoonlijk bemiddelen.

Wat hoor ik over mijn melding?

U hoort alleen van ons als wij aanvullende informatie nodig hebben. Op de pagina Uw melding, ons toezicht publiceren wij een overzicht van afgerond onderzoek dat het resultaat is van meldingen.

Doe uw melding

Uw melding. Ons Toezicht.

Om goed in te kunnen schatten waar risico’s met kansspelen zich voordoen is uw melding van groot belang voor ons.