Uw melding. Ons toezicht.

Uw melding is van groot belang

Om goed in te kunnen schatten waar risico’s met kansspelen zich voordoen is uw melding van groot belang voor ons.

U helpt ons bij toezicht op vergunninghouders

In Nederland mag iemand alleen een kansspel aanbieden als daar een vergunning voor is verleend. Dat staat in de wet. Wat voor alle vergunninghouders geldt, is dat het spelaanbod betrouwbaar en eerlijk moet zijn. Ook hebben alle vergunninghouders een zorgplicht: zij moeten zorgen dat spelers niet verslaafd raken.

Wij controleren of de vergunninghouders zich houden aan die regels. Daarvoor moeten zij aan ons gegevens verstrekken. Ook uw melding helpt ons om toezicht te houden op vergunninghouders.

U helpt ons bij handhaving illegaal aanbod

Wij treden op bij illegaal aanbod. Ook daarbij is uw melding van waarde voor ons.

Wat wij recent deden met meldingen als die van u

Loot boxes, last onder dwangsom opgelegd

Wij kregen meldingen van gamers, ouders en zorginstellingen over loot boxes. Dat zijn een soort schatkistjes die in games voorkomen. Op de inhoud van loot boxes kan de speler geen invloed uitoefenen. Daarmee is het een kansspel. Wij maken ons vooral zorgen om loot boxes omdat gamers vaak minderjarig zijn. De hersenen van jongeren zijn nog niet volgroeid en daardoor zijn ze extra vatbaar voor het ontwikkelen van een verslaving.

Wij hebben spelontwikkelaars opgeroepen te stoppen met gokelementen in games. Sommige ontwikkelaars deden aanpassingen. Electronic Arts, de ontwikkelaar van het spel Fifa, deed dat niet. Daarom hebben wij een last onder dwangsom opgelegd.

Dippen, samenwerking met Facebook gestart

Wij kregen steeds meer meldingen over loterijen die via Facebook worden georganiseerd. Die worden ook wel ‘diploterijen’, of ‘dippen’, genoemd. Deze loterijen hebben alle kenmerken van een kansspel: de winnaar wordt bepaald zonder dat er invloed op uit te oefenen is. Er is geen enkel toezicht mogelijk op een eerlijke gang van zaken.

Wij werken samen met Facebook om diploterijen te voorkomen. Als wij een diploterij signaleren of een melding krijgen, schrijven wij de organisator aan en seinen Facebook in. Facebook heeft een procedure voor het verwijderen van groepen waarin dit soort loterijen plaatsvinden.

Online kansspelen, boete opleggen

Het is in Nederland nog niet mogelijk een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen. Bedrijven die online kansspelen toch aan Nederlandse consumenten aanbieden, riskeren een boete.

Er is een groot online aanbod, wij richten ons hierbij vooral op aanbieders die zich op Nederlandse consumenten richten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Nederlandse taal, typisch Nederlandse symbolen of betaalmethoden die in Nederland gebruikelijk zijn, zoals iDeal. De Kansspelautoriteit legt regelmatig boetes op voor het illegaal aanbieden van online kansspelen. Zie ook Aanpak online kansspelen.

Arcadehallen, aandringen opheffen uitzondering kermisautomaat

De Wet op de kansspelen uit 1964 kent een uitzonderingsregime voor zogenoemde kermisautomaten. Soms is het enige verschil tussen een kermisautomaat en een kansspelautomaat de wijze van uitbetalen: een kansspelautomaat keert rechtstreeks geld uit, een kermisautomaat tickets of fiches.

De wetgever had met kermisautomaten ambulante kermissen voor ogen. Het risico op het ontwikkelen van gokverslaving werd hierdoor klein geacht. Wij worden, onder meer door meldingen, ermee geconfronteerd dat kermisautomaten vaak in permanente arcadehallen in stadscentra staan.

Reden voor ons om onderzoek te doen. Uit dit onderzoek blijkt dat het vaak om kermisautomaten met - in meer of mindere mate - kansspelelementen gaat. Dit is een ongewenste situatie, omdat wij niet willen dat minderjarigen in aanraking komen met kansspelen.

Over dit onderwerp hebben we gesproken met branchevereniging FEC Nederland. Die heeft beloofd maatregelen te treffen. Ook dringen wij aan bij de minister voor Rechtsbescherming het uitzonderingsregime voor kermisautomaten op te heffen.

Illegale pokertoernooien, optreden samen met politie & gemeenten

Poker is - net als onder meer roulette en black jack - een casinospel. In de Wet op de kansspelen staat dat er in Nederland één aanbieder van casinospellen mag zijn. Dat is Holland Casino. Alleen 'in besloten kring' en 'niet bedrijfsmatig' is het spelen van poker om geld of het aanbieden daarvan buiten Holland Casino om toegestaan.

Wij krijgen regelmatig meldingen over illegale pokertoernooien. Daar treden wij samen met politie en gemeenten tegen op.

Meld een probleem met een kansspel

Oneerlijk spel, niet uitbetalen, geen of onvoldoende oog voor kansspelverslaving, illegaal aanbod waardoor geen toezicht mogelijk is, fraude en oplichting met kansspelen, onjuiste of onvolledige voorlichting, deelname door minderjarigen, witwassen

Komt u een misstand tegen? Meld het ons