Een overtreding van de Wwft? Doe een melding


Dit formulier is voor mensen die het vermoeden hebben dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - de Wwft - wordt overtreden door een kansspelaanbieder die onder het toezicht van de Kansspelautoriteit valt.

Wanneer kan ik bij jullie terecht?

U kunt bij ons terecht met uw melding als u:

  • als consument of derde het vermoeden heeft dat een kansspelaanbieder de Wwft overtreedt
  • werknemer bent van een kansspelaanbieder en u de vermoedelijke overtreding heeft gemeld bij uw werkgever en hier naar uw mening geen of onvoldoende aandacht voor is
  • werknemer bent van een kansspelaanbieder en vreest voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen bij een interne melding
  • werknemer bent van een kansspelaanbieder en van mening bent dat u als gevolg van een interne melding door uw werkgever bent benadeeld

Let op: als u werknemer bent van de betreffende kansspelaanbieder raden wij u aan eerst intern aan de bel te trekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een interne klokkenluidersregeling. Als u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor uw rechtspositie.

Het is niet verplicht om eerst intern te melden voordat u bij ons kunt melden. Meer informatie vindt u op de website www.huisvoorklokkenluiders.nl. Als u twijfelt, raden wij u aan juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket.

Wat doet de Kansspelautoriteit met mijn melding?

Uw melding kan voor de Kansspelautoriteit aanleiding zijn een onderzoek in te stellen. Wij kunnen geen antwoord geven op de vraag of dit gebeurt, of op de vraag wat de stand van zaken is. Dat is omdat wij een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben en geen uitlatingen mogen doen over eventuele lopende onderzoeken. Als uw melding leidt tot een publicatie op onze website, laten wij u dat van tevoren weten.

Belangrijk voor u om te weten is dat de Kansspelautoriteit geen slachtofferhulp of juridische ondersteuning kan bieden. Ook kunnen wij geen beloning of andere vormen van compensatie geven voor het doen van een melding. Wij kunnen u ook geen vrijwaring bieden voor mogelijke schadeclaims of eisen dat u bepaalde geheimhoudingsplichten of wettelijke- of contractuele verplichtingen schendt.

Wat doet de Kansspelautoriteit met mijn gegevens?

Wij maken een dossier aan van uw melding. Als u erom vraagt, kunt u inzage krijgen in uw eigen melding. Zoals hierboven ook al staat, kan de Kansspelautoriteit geen inzage geven in eventueel onderzoeksmateriaal. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij vertrouwelijk.

Let op: Dit is geen garantie dat uw melding nooit openbaar wordt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij op grond van wetgeving of op basis van een uitspraak van de rechter verplicht zijn gegevens te openbaren. Mocht dat zo zijn, dan laten wij u dat van tevoren weten.

Ik heb bovenstaande gelezen en doe mijn melding

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Heeft u het feit intern gemeld? *
Captcha *
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.

Dank voor uw melding.

De persoonsgegevens die wij met dit formulier opvragen, gebruiken wij alleen voor de uitvoering van de wettelijke taken van de Kansspelautoriteit. 
Lees meer over hoe wij persoonsgegevens verwerken.