Simbat Entertainment Systems en Spinity

Simbat Entertainment Systems Limited heeft de boete niet betaald. De Ksa merkt dit aan als een betalingsweigering en is overgegaan tot een dwanginvordering.

Besluit openbaarmaking betalingsweigering Simbat (3 juli 2020)

Besluit openbaarmaking betalingsweigering Simbat (pdf, 68 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk. Spinity Limited heeft de boete niet betaald. De Ksa merkt dit aan als een betalingsweigering en is overgegaan tot een dwanginvordering.

Besluit openbaarmaking betalingsweigering Spinity (3 juli 2020)

Besluit openbaarmaking betalingsweigering Spinity (pdf, 51 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Beslissing op bezwaar Simbat Entertainment Systems en Spinity ( 24 juni 2019)

Beslissing op bezwaar Simbat Entertainment Systems en Spinity (pdf, 1.1 MB)

Besluit tot openbaarmaking beslissing op bezwaar (24 juni 2019)

Besluit tot openbaarmaking beslissing op bezwaar (pdf, 1.3 MB)

Advies Adviescommissie (24 juni 2019)

Advies Adviescommissie (pdf, 2 MB)

Bijlage 1 bij het advies Adviescommissie (pdf, 160 kB)

Bijlage 2 bij het advies Adviescommissie (pdf, 574 kB)

Status

Tegen de beslissing van de rechtbank is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

Sanctiebesluit Simbat Entertainment Systems en Spinity (pdf, 51 MB) (24 juni 2019)

Sanctiebesluit Simbat Entertainment Systems en Spinity (pdf, 51 MB)

Besluit tot openbaarmaking Simbat Entertainment Systems en Spinity (24 juni 2019)

Besluit tot openbaarmaking Simbat Entertainment Systems en Spinity (pdf, 960 kB)

Status

In deze zaak is beroep ingesteld en de rechtbank heeft uitspraak gedaan op 6 juni 2019. Tegen de beslissing van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.