Na de trekking: u dient uw financiële verantwoording in


Uiterlijk 3 maanden na de laatste trekking moet u een financiële verantwoording indienen bij de gemeente of bij de Kansspelautoriteit, afhankelijk wie de vergunning verleende.

U dient dan in:

  • ingevuld en ondertekend formulier rekening en verantwoording (pdf, 136 kB)
  • beoordelingsverklaring accountant over het ingevulde formulier
  • proces-verbaal van de trekking(en) van de notaris inclusief trekkingslijsten
  • bewijsstukken van besteding van de netto-opbrengst van de loterij - dit kan zijn een kopie van een bankafschrift, een rekeningoverzicht of factuur van de betalingen voor het in de vergunning opgenomen doel