Klaar voor Wet Koa?

3 belangrijke vernieuwingen kansspelbeleid

De Wet kansspelen op afstand is een aanvulling op en wijziging van de Wet op de kansspelen. Op 1 april 2021 treedt de wet in werking. De speler beter beschermen, is het doel van de wet. Hoe? Via 3 belangrijke vernieuwingen.

1. Vergunningen voor aanbieders online kansspelen

Vanaf 1 april kunnen kansspelaanbieders een vergunning aanvragen voor online kansspelen. Als een aanbieder voldoet aan alle voorwaarden, kan hij vanaf 1 oktober op de Nederlandse markt online kansspelen aanbieden. Vergunninghouders staan onder ons toezicht.

Kansspelaanbieders moeten bij hun aanvraag onder meer aantonen dat zij:

 • voldoende beleid hebben op het gebied van verslavingspreventie
 • een gezonde onderneming zijn
 • verantwoordelijk met spelerstegoeden omgaan
 • de integriteit op orde hebben en intern toezicht geregeld
 • een aansluiting hebben op het uitsluitregister Cruks
 • near real time speelgegevens registreren in een controledatabank

Meer weten over de vergunning voor kansspelen op afstand? Bekijk wie in aanmerking komt en welke onderwerpen getoetst worden bij een aanvraag.

2. Aanscherping eisen verslavingspreventie

De Wet Koa regelt ook een verdere aanscherping van de eisen voor verslavingspreventie, voor álle aanbieders van risicovolle kansspelen in Nederland. Dus ook voor de speelhallen en speelcasino’s. Deze aanbieders moeten als gevolg van Wet Koa bijvoorbeeld:

 • een speler identificeren en controleren of hij minstens 18 jaar is
 • zorgen dat personeel aantoonbaar kennis heeft over verslavingspreventie
 • beleid hebben op dit terrein
 • spelers goed informeren over het spel dat ze spelen
 • per type kansspel een risicoanalyse maken
 • speelgedrag registreren en ingrijpen als dat nodig is
 • per 1 oktober aangesloten zijn op het uitsluitregister Cruks

Meer weten? Bekijk de aangescherpte eisen voor verslavingspreventie.

3. Nieuwe bepalingen voor reclame en werving

Tot slot moderniseert de Wet Koa de regels voor reclame en werving.  Reclame moet bijvoorbeeld:

 • evenwichtig en zorgvuldig zijn
 • niet aanzetten tot onmatige deelname
 • niet misleidend zijn, bijvoorbeeld door de indruk te wekken dat er zeker een prijs wordt gewonnen
 • niet agressief zijn en zich niet richten op kwetsbare groepen

Bekijk alle aanvullende eisen voor reclame en werving die voortvloeien uit de Wet Koa.

Houd deze webpagina's goed in de gaten

Wij actualiseren deze pagina's regelmatig. Houd deze en onderliggende webpagina's daarom goed in de gaten. Blijf op de hoogte van belangrijke wijzigingen en abonneer op onze themanieuwsbrief Koa.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze themanieuwsbrief Wet kansspelen op afstand en blijf voorbereid op de nieuwe wet

Vragen?

Vragen bij het voorbereiden op de Wet kansspelen op afstand?