Mag ik al deze gegevens wel registreren?


U moet persoonsgegevens over onder andere bezoekfrequentie, speelgedrag en interventies registreren omdat dat noodzakelijk is om onder andere kansspelverslaving te voorkomen of tegen te gaan. De Wok geeft daarvoor een wettelijke grondslag. U moet bij de registratie voldoen aan de regels die de Wok en de AVG daaraan stellen.