Ik check iedere speler al in Cruks. Waarom moet ik al deze gegevens registreren?


De check op een registratie in Cruks is een verplichting die los staat van alle signalen en interventies die u moet registreren. De check voor Cruks is een voorwaarde om spelers binnen te mogen laten. Als de speler binnen is en speelt, dan moet u zijn bezoekfrequentie registreren, de (overige) signalen registeren en aan de hand deze signalen bekijken of en welke interventies nodig zijn. De gedane interventies moet u ook vastleggen.