6 - Gevaar misbruik: strafbare feiten?


Wij kunnen een vergunning ook weigeren of intrekken als er een gevaar bestaat dat de vergunning misbruikt gaat worden om strafbare feiten te plegen.

Of dit gevaar er is stellen wij vast met een antecedentenonderzoek. Hierbij geldt: hoe meer of langer relevante strafbare feiten zijn gepleegd, des te zwaarder die wegen.