4 - Slecht levensgedrag?


Als aanvrager en houder van een vergunning, of als bedrijfsleider of beheerder mag u ook niet ‘in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn’. Dit is een zedelijkheidseis die regelmatig tot weigering of intrekking van een vergunning leidt. Het is dan ook een strenge eis.

Om iemands levensgedrag te beoordelen, voeren wij in ieder geval een antecedentenonderzoek uit.