3 - Voldoen aanvrager & netwerk aan zedelijkheidseisen?


Aan een vergunning zijn ook zogenaamde zedelijkheidseisen verbonden. Ze gelden voor aanvragers en houders van een vergunning en ook voor bedrijfsleiders en beheerders. Zij mogen onder andere niet:

  • onder curatele staan
  • gedetineerd zijn
  • in TBS zitten
  • in een psychiatrisch ziekenhuis zijn geplaatst
  • zijn veroordeeld tot meer dan 6 maanden gevangenisstraf in de afgelopen 5 jaar