2 - Strafbaar feit bij vergunningsaanvraag?


Als u het aanvraagformulier onjuist of onvolledig invult, kunnen wij oordelen dat er sprake is van valsheid in geschrifte.

Bijvoorbeeld als u wetsovertredingen uit het verleden voor de Kansspelautoriteit zou verzwijgen. Of als u niet naar waarheid aangeeft wie zeggenschap heeft of leiding geeft, welke andere ondernemingen er zijn, of zijn geweest.

Dergelijk vals invullen leidt er in principe toe dat wij een vergunning weigeren of intrekken. Vul het aanvraagformulier dus naar waarheid in.

Als u een aanvrager een medewerker van de Kansspelautoriteit bedreigt of zou proberen om te kopen, dan weigeren wij de vergunning ook. Dit komt gelukkig zelden voor.