1 - Is uw informatie volledig?


Bij het aanvragen van een exploitatievergunning moet u veel informatie verstrekken.  Ook als u al een vergunning heeft, kunnen wij u soms om informatie vragen. De gevraagde informatie is van belang voor de integriteitsbeoordelingen die hieronder beschreven worden.

Deze informatie is zelfs zo belangrijk, dat wij uw exploitatievergunning kunnen afwijzen of intrekken als u de gevraagde informatie niet verstrekt. Vul het aanvraagformulier dus volledig in. Hiermee zorgt u er ook voor dat wij uw aanvraag sneller kunnen afhandelen.