Belangrijke voorwaarden exploitatievergunning


  • U voldoet aan integriteitseisen
    Aan een vergunning voor het exploiteren van speelautomaten stellen wij strenge integriteitseisen. Als u een vergunning aanvraagt doen wij daarom een uitgebreid en diepgaand integriteitsonderzoek.
  • U houdt spelers in de gaten en grijpt in
    Als vergunninghouder heeft u een zorgplicht: u bent verplicht spelers in de gaten te houden, bij risicovol gedrag in te grijpen en aan te tonen dat u voldoende maatregelen en voorzieningen heeft getroffen om kansspelverslaving te voorkomen.