Belangrijke voorwaarden exploitatievergunning


  • U voldoet aan integriteitseisen
    Aan een vergunning voor het exploiteren van speelautomaten stellen wij strenge integriteitseisen. Als u een vergunning aanvraagt doen wij daarom een uitgebreid en diepgaand integriteitsonderzoek.
  • Als vergunninghouder heeft u een zorgplicht: u dient in ieder geval kennis en inzicht te hebben van risico’s van kansspelverslaving, de negatieve gevolgen van kansspelverslaving, hulpverlening bij kansspelverslaving, de wet- en regelgeving die verband houden met kansspelen en de binnen de branche geldende gedragscodes. Lees meer hierover in art. 6 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie.