Moeten al mijn elektronische middelen bij aanvraag in de EU/EER staan?


Artikel 4.42 van het Besluit Koa verplicht de vergunninghouder de elektronische middelen, zoals de liquidity server, in de EU/EER te plaatsen. De Kansspelautoriteit heeft er begrip voor dat (aspirant-)vergunninghouders door uiteenlopende omstandigheden niet altijd op het moment van vergunningverlening al hun elektronische middelen in de EU/EER kunnen plaatsen en dat ze wellicht meer tijd nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen.

De plaats van de elektronische middelen hoeft vergunningverlening niet in de weg te staan. Ook in ons toezicht en handhavingsbeleid kunnen wij rekening houden met deze omstandigheden.

Plaatsing buiten de EU/EER mag in ieder geval niet tot gevolg hebben dat de vergunninghouder zich onttrekt aan de relevante verplichtingen die volgen uit het Unierecht, bijvoorbeeld ten aanzien van consumenten- en privacybescherming.

Controledatabank moet in Nederland staan

Een uitzondering op het bovenstaande betreft de verplichting om de controledatabank in Nederland te plaatsen, waaraan aanbieders onverkort moeten voldoen. De Kansspelautoriteit zal daar dan ook op toezien.