Per 1 november 2021 is het nieuwe handhavingsbeleid illegale online aanbieders van toepassing. Heeft dat handhavingsbeleid gevolgen voor de toepassing van artikel 3.8 van de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand?


In artikel 3.8 van de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand staat hoe illegaal aanbod wordt betrokken in de beoordeling van de vraag of de betrouwbaarheid van de aanvrager van een vergunning buiten twijfel staat. Deze beleidsregels worden niet veranderd door het handhavingsbeleid dat op 1 november 2021 in werking is getreden.

Bekijk het handhavingsbeleid.