In welke taal informeer ik de speler over de kansspelen die ik aanbied?


Als u een vergunning heeft om kansspelen op afstand aan te bieden, dan gelden voor u de artikelen 4.34 en 4.38 van het Besluit kansspelen op afstand. In artikel 4.34 staat welke informatie u de speler moet geven. In artikel 4.38 staat dat de informatie in het Nederlands moet worden verstrekt. U bent vrij om informatie daarnaast ook in andere talen te verstrekken.

Let op: in verschillende bepalingen in de wet- en regelgeving staat dat informatie ‘duidelijk en begrijpelijk’ moet zijn. Bijvoorbeeld in de artikelen 3.24, 3.25 en 3.26 van de Regeling Kansspelen op afstand en de artikelen 2a en 8 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Informatie in de Nederlandse taal bevordert die duidelijkheid en begrijpelijkheid.  Ook hier geldt dat u de informatie daarnaast in een andere talen kunt aanbieden.