Welke exit-situaties moet ik beschrijven in mijn exitplan?


Met uw exitplan dekt u zowel een aangekondigde als een onverwachte beëindiging van uw CDB af. De aanleiding voor een beëindiging kan bijvoorbeeld zijn: einde van uw vergunning, overname van uw bedrijf, of faillissement. Uw exitplan voorziet in de daarbij passende maatregelen.

Wanneer meld ik een exit-situatie?

In uw exitplan neemt u in elk geval op dat u een naderende beëindiging bij de Kansspelautoriteit meldt zodra deze bekend is. In elk geval doet u de melding uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de inwerkingtreding van het exitplan.

In het plan is ook opgenomen hoe u de melding aan de Kansspelautoriteit doet. Bijvoorbeeld zowel mondeling als schriftelijk.

Hoe regel ik de overdracht van data?

In uw exitplan neemt u op hoe de Kansspelautoriteit beschikking krijgt over uw technische middelen als u zelf niet meer in staat bent om de integriteit en beschikbaarheid van de (meta)data te waarborgen, bijvoorbeeld bij een (plotseling) faillissement.

In dat geval zorgen wij voor een complete en accurate beëindiging en vernietiging van de (meta)data. De kosten hiervan worden verhaald, eventueel via de curator.