Welke exit-situaties moet ik beschrijven in mijn exitplan?


Met uw exitplan dekt u zowel een aangekondigde als een onverwachte beëindiging van uw CDB af. De aanleiding voor een beëindiging kan bijvoorbeeld zijn: einde van uw vergunning, overname van uw bedrijf, of faillissement. Uw exitplan voorziet in de daarbij passende maatregelen.

Wanneer meld ik een exit-situatie?

In uw exitplan neemt u in elk geval op dat u een naderende beëindiging bij de Kansspelautoriteit meldt zodra deze bekend is. In elk geval doet u de melding uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de inwerkingtreding van het exitplan.

In het plan is ook opgenomen hoe u de melding aan de Kansspelautoriteit doet. Bijvoorbeeld zowel mondeling als schriftelijk.

Hoe regel ik de overdracht van data?

U moet zelf zorgdragen voor passende beheersmaatregelen voor de data in de CDB.

Het is mogelijk dat u zelf niet meer in staat bent om de integriteit en beschikbaarheid van de (meta)data te waarborgen. Bijvoorbeeld bij een (plotseling) faillissement.

Daarom neemt u in uw exitplan op hoe de Kansspelautoriteit beschikking krijgt over uw technische middelen als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Alleen als u dat zelf niet meer kunt, zorgen wij voor een complete en accurate beëindiging en vernietiging van de (meta)data. De kosten hiervan worden op u verhaald, eventueel via de curator.

Let op: ter beschikking stelling aan de Kansspelautoriteit is dus een voorziening voor noodgevallen. Het is geen standaard beheersmaatregel.