Verdere verplichtingen gebruik CDB en bij beëindiging