Waarom moet ik voor mijn CDB een exitplan hebben?


Een exitplan CDB is verplicht bij de vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand.

Met uw exitplan voldoet u aan de eisen in artikel 5:3 Besluit Koa, de leden 3 (toegang), 4 (bescherming van gegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking) en 5 (veilige overdracht van gegevens) bij beëindiging van een CDB.

In het bijzonder moet uw exitplan een oplossing bieden voor voor de 12-maanden-termijn (artikel 4.13, vierde lid, RKoa) bij beëindiging van de CDB.