Hoe doet de Kansspelautoriteit fysiek onderzoek aan mijn CDB?


Volgens het Besluit Koa is de Kansspelautoriteit bevoegd om fysiek onderzoek te doen aan uw CDB. Bij fysiek onderzoek gaat het om bevoegdheden in het kader van toezicht zoals:

  • betreding van de ruimte waar de CDB is geplaatst (artikel 5:15 Awb en artikel 34e Wok)
  • het onderwerpen van de CDB aan onderzoek (artikel 5:18 Awb) en
  • verzegeling van de CDB dan wel de ruimte waar die zich bevindt (artikel 34d Wok)