Wwft & matchfixing


Bekijk welk document nodig is bij een vergunningaanvraag  voor kansspelen op afstand voor het onderwerp Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft . Bekijk ook de Leidraad Wwft voor het opstellen van het benodigde document.

Overzicht benodigde documenten - anti witwasbeleid
Soort document Eisen aan document
Anti-witwasbeleid

Van de aanvrager verwacht de Kansspelautoriteit beleid waarmee zijn onderneming de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme beheerst. Als aanvrager bent u verplicht hiervoor gedragslijnen, procedures en maatregelen te hebben – ofwel antiwitwasbeleid. Dat staat in artikel 2c, eerste lid van de Wwft. Uit het antiwitwasbeleid moet duidelijk worden dat de aanvrager verschillende wettelijke bepalingen naleeft. Dat staat in artikel 2c, tweede lid van de Wwft.

Bij de aanvraag Kanspelen op afstand toetsen wij van het antiwitwasbeleid alleen de onderdelen uit paragraaf 9 van de Beleidsregels Koa, namelijk:

  • cliëntenonderzoek
  • het melden van ongebruikelijke transacties

Vraagt u een vergunning aan voor het op afstand organiseren van weddenschappen? Dan toetsen wij in het antiwitwasbeleid ook:

  • beleid om risico’s matchfixing te beheersen

De rest van het antiwitwasbeleid moet u op orde hebben, maar wordt niet getoetst tijdens de aanvraag.

Mogelijk heeft u onderdelen van het antiwitwasbeleid in verschillende documenten staan. Voor deze aanvraag willen wij de gevraagde onderdelen van het antiwitwasbeleid graag in één document gebundeld zien, voorzien van een leeswijzer waarin staat waar elk onderdeel van paragraaf 9 terug te vinden is.