Overzicht updates controledatabank


Op deze pagina vindt u het totaaloverzicht van updates van het datamodel en de XSD's.

Op 25 april 2023 zijn het datamodel en de XSD's voor het laatst geüpdatet. In het datamodel staat op welke onderdelen de updates betrekking hebben.

Voor aanbieders met een Koa-vergunning

U kunt het aanleveren van de WWFT gegevens op een voor u geschikt moment staken. Wel dient u er rekening mee te houden dat de bewaarplicht van één jaar wel van kracht blijft. Stopt u bijvoorbeeld op 1 juni 2023 met het aanleveren van de WWFT gegevens, dan dienen die gegevens nog één jaar in de CDB bewaard te blijven.

Bent u nog niet gestart met het exploiteren van uw Koa-vergunning? Dan mag u daar pas mee starten als u de aanpassingen heeft doorgevoerd in uw productieomgeving.

Op 21 april 2022 zijn het datamodel en de XSD’s geüpdatet naar datamodel versie 1.1. Bij deze updates had u tot 19 juli 2022 de tijd om de vereiste aanpassingen in uw CDB te doen. Vanaf 19 juli 2022 moesten uw CDB volgens de toen geldende specificaties en het geüpdatete datamodel en XSD's functioneren