Overzicht updates CDB


Op 14 juni 2023 heeft de Ksa nieuwe specificaties (versie 1.1) voor de CDB gepubliceerd. De wijzigingen in de specificaties hebben het karakter van een administratieve verduidelijking. We verwachten dat de impact op uw systemen nihil is.

U hoeft naar aanleiding van de nieuwe specificaties geen keuring uit te voeren. Uiteraard moet u bij een toekomstige keuring de nieuwe specificaties wel als standaard nemen. Om eventuele lopende of geplande keuringen niet te doorkruisen heeft u tot uiterlijk 1 oktober 2023 de tijd om versie 1.1 van de specificaties in gebruik te nemen.

Op 25 april 2023 zijn er twee aanpassingen doorgevoerd op het datamodel:

  1. De verplichting om de aparte Wwft gegevens in de CDB te plaatsen vervalt per direct.
  2. De Delta correctie methodiek is per direct geen geldige correctiemethode meer.

Voor aanbieders met een Koa-vergunning

U kunt het aanleveren van de WWFT gegevens op een voor u geschikt moment staken. Wel dient u er rekening mee te houden dat de bewaarplicht van één jaar wel van kracht blijft. Stopt u bijvoorbeeld op 1 juni 2023 met het aanleveren van de WWFT gegevens, dan dienen die gegevens nog één jaar in de CDB bewaard te blijven.

Bent u nog niet gestart met het exploiteren van uw Koa-vergunning? Dan mag u daar pas mee starten als u de aanpassingen heeft doorgevoerd in uw productieomgeving.

Op 21 april 2022 zijn het datamodel en de XSD’s geüpdatet naar datamodel versie 1.1. Bij deze updates had u tot 19 juli 2022 de tijd om de vereiste aanpassingen in uw CDB te doen. Vanaf 19 juli 2022 moesten uw CDB volgens de toen geldende specificaties en het geüpdatete datamodel en XSD's functioneren