Verplichtingen na ontvangst van uw vergunning


Als u een vergunning heeft gekregen heeft u verplichtingen. Deze staan in de wet. Ook kunnen wij in uw vergunning voorwaarden opnemen.

Voorbeelden:

 • U draagt minimaal 40% van de jaarlijkse opbrengst van uw loterij of loterijen – na aftrek van prijzen en noodzakelijke kosten - af aan het algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn), waarvan ten minste 80 procent naar goede doelen met een ANBI-status

 • U houdt maximaal 69 trekkingen per kalenderjaar
 • U doet uw trekkingen in het openbaar, waarbij fysieke aanwezigheid van deelnemers mogelijk moet zijn

 • U voorkomt deelname door minderjarigen: u richt uw aanmeldprocedure zo in dat minderjarigen niet kunnen deelnemen en voordat uitbetaling plaatsvindt controleert u dat de speler geen minderjarige is

 • U houdt zich aan de reclame eisen

 • U mag loten verkopen via fysieke én online kanalen, loten gratis weggeven als prijs of als reclame

 • U meldt elk incident dat het vertrouwen van de speler kan schaden

 • U betaalt jaarlijks kansspelheffing en kansspelbelasting

 • Is uw trekkingsprocedure mechanisch, elektrisch of elektronisch? En hebben uw prijzen een gezamenlijk waarde van meer dan €45.000,-?

  Dan dient u uw trekkingsprocedure onafhankelijk te laten keuren:

  • door een door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen onafhankelijke deskundige of keuringsinstelling
  • voordat de eerste trekking plaatsvindt

  Voor vragen over de keuring van uw trekkingsprocedure kunt u contact opnemen met het ministerie van Justitie en Veiligheid via kansspelen@minjenv.nl.