Krijg ik nog geld terug over de jaren 2020 en 2021 vanwege de coronamaatregelen?


Nee. De aanslagen kansspelheffing over de jaren 2020 en 2021 zijn definitief vastgesteld en daarmee onherroepelijk. Alleen als u destijds bezwaar en beroep hebt ingediend tegen deze aanslagen zou dit mogelijk nog tot een andere aanslag kunnen leiden.