Wat gebeurt er als ik te laat of geen aangifte kansspelheffing doe?


Als u te laat of geen complete aangifte kansspelheffing doet en dus geen gegevens opgeeft, dan stelt de Kansspelautoriteit zelf (ambtshalve) de definitieve aanslag vast. Die aanslag wordt bovendien met 10% verhoogd. De ambtshalve definitieve aanslag wordt vastgesteld op basis van de door u eerder verstrekte gegevens.

De 10% verhoging is ingevoerd om te voorkomen dat een vergunninghouder voordeel behaalt door niet tijdig de aangifte en opstelgegevens aan te leveren. De door ons ambtshalve vastgestelde heffing valt dan lager uit dan de heffing die u zou moeten betalen als u wel tijdig de gegevens had aangeleverd. Dit is onwenselijk.