Belangrijkste regels voor kansspelreclame


Er gelden strenge eisen voor kansspelreclame naast de regels die al gelden op grond van de Wet op de kansspelen. Bent u aanbieder van een of meerdere kansspelen? Bekijk dan welke eisen op uw reclameactiviteiten van toepassing zijn.

Let op: heeft u geen vergunning van de Kansspelautoriteit voor het aanbieden van een kansspel in Nederland? Dan mag u in het geheel geen reclame maken. Dit geldt ook als u een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen hebt aangevraagd. Reclame mag pas worden gemaakt als de vergunning is verleend. Reclame is een breed begrip: wervende uitspraken in een interview vallen hier ook onder, net als het genereren van naamsbekendheid.

Voor alle aanbieders geldt:

Maakt u reclame voor een kansspel? Dan moet u zich aan de reclameregels houden zoals die beschreven staan in de Wet op de kansspelen.

 • U maakt geen gebruik van persoonsgegevens die u heeft verwerkt in het kader van deelname van deze personen aan een ander kansspel, zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen
 • U zendt geen reclame uit voor kansspelen tussen 6.00 en 19.00 uur op tv. Deze tijdvensters voor kansspelreclame gelden op grond van de Mediawet 2008. Let op: voor bepaald kansspelaanbod geldt een ander tijdvenster.
 • U mag geen reclame maken in games of op websites of applicaties waar games worden aangeboden

Heeft u 1 van onderstaande vergunningen?

 • Vergunning niet-incidentele artikel 3 loterijen
 • Vergunning lotto
 • Vergunning staatsloterij

Dan geldt ook:

 • U maakt in uw reclame geen gebruik van rolmodellen als deze:
  • Jonger zijn dan 25 jaar
  • Een substantieel bereik hebben onder minderjarigen of jongvolwassenen

Let op: voor elk rolmodel waarmee u een samenwerking aangaat geldt dat u moet onderzoeken onder welke doelgroep hij of zij bereik heeft en hoe groot dat bereik is, voordat u met hem of haar in zee gaat. Hierbij betrekt u in ieder geval gegevens over de leeftijd van het publiek dat het rolmodel aantrekt.

 • U maakt in uw reclame geen gebruik van actieve beroepssporters als deze:
  • Jonger zijn dan 25 jaar
  • Een substantieel bereik hebben onder minderjarigen of jongvolwassenen

Een uitzondering hierop is sponsoring. U mag wel (teams van) beroepssporters sponsoren.

Let op! Voor elke beroepssporter waarmee u een samenwerking aangaat gelden dezelfde voorwaarden als bij een samenwerking met een rolmodel.

Heeft u 1 van onderstaande vergunningen?

 • Vergunning kansspelen op afstand
 • Vergunning speelcasino
 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten speelautomatenhal

Dan geldt ook:

 • U stemt uw reclame- en wervingsbeleid af op:
  • De uitkomsten van de verplichte risicoanalyse en
  • Het door u gevoerde verslavingspreventiebeleid
 • U richt uw reclame niet op:
  • Personen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar
  • Personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan het door u georganiseerde kansspel
 • U combineert reclame niet met uitingen over verslavingspreventie, bijvoorbeeld als u een speler informeert over de grenzen van het speelgedrag. Ook mag u geen reclame richten op personen die gebruik maken van bepaalde voorzieningen in het kader van verslavingspreventie of –zorg.

Bekijk welke eisen op uw bonusaanbod van toepassing zijn. Spaar- en loyaliteitsprogramma's zijn een vorm van bonus.

Heeft u 1 van onderstaande vergunningen ?

 • Vergunning kansspelen op afstand
 • Vergunning sportweddenschappen

Dan geldt ook:

 • U mag geen reclame maken tijdens sportwedstrijden, paardenrennen of harddraverijen, anders dan op de door u geëxploiteerde kansspelinterface, als die reclame gericht is op de toeschouwers van of kijkers naar deze activiteiten.

Heeft u 1 van onderstaande vergunningen?

 • Vergunning kansspelen op afstand
 • Vergunning sportweddenschappen
 • Vergunning instantloterij
 • Vergunning speelcasino
 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten speelautomatenhal

Dan geldt ook:

 • U maakt in uw reclame geen gebruik van rolmodellen zoals influencers, (oud)beroepssporters en modellen Een uitzondering hierop geldt voor niet-kansspelgerelateerde activiteiten van rolmodellen in lokale vestigingen van speelcasino’s en speelautomatenhallen. Ook sponsoring van (teams van) beroepssporters is toegestaan
 • U zendt geen reclame uit tussen 6:00 en 21:00 uur op radio en tv. Deze tijdvensters voor kansspelreclame gelden per 1 november 2020 op grond van de Mediawet 2008

Heeft u een vergunning kansspelen op afstand?

Dan geldt ook:

 • U staat op uw website ofwel ‘kansspelinterface’ geen reclame toe voor andere goederen of diensten dan de kansspelen waarvoor u een vergunning van de Kansspelautoriteit heeft
 • De informatie die de speler ontvangt over de grenzen van zijn speelgedrag mag geen reclame bevatten. Ook de ruimte van de spelersinterface waar de speler de grenzen van zijn speelgedrag kan aangeven of wijzigen mag geen reclame bevatten

Rapporteer over meer onderwerpen

Aan de al bestaande periodieke rapportageverplichting over reclame en werving aan de Kansspelautoriteit zijn een aantal onderwerpen toegevoegd.

U rapporteert straks ook over:

 • Het totaalbedrag aan bonussen dat u heeft uitgekeerd
 • De wijze waarop u de werving en reclame heeft afgestemd op de uitkomsten van de risicoanalyses per type kansspel, voor zover van toepassing, zie ook voorkomen verslaving

Deze informatie is een samenvatting van de geldende regelgeving, dit betekent dat sommige eisen, uitzonderingen en juridische nuances ontbreken. Aan de bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend: de tekst in wet en regelgeving is leidend.


Onze toelichting reclamenormen

Uw rapportageverplichtingen als vergunninghouder