Belangrijkste regels voor kansspelreclame per 1 juli


Belangrijkste regels voor kansspelreclame

Er gelden strenge eisen voor kansspelreclame. Bent u aanbieder van een of meerdere kansspelen? Bekijk dan welke eisen op uw reclameactiviteiten van toepassing zijn.

Let op: heeft u geen vergunning van de Kansspelautoriteit voor het aanbieden van een kansspel in Nederland? Dan mag u in het geheel geen reclame maken. Dit geldt ook als u een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen hebt aangevraagd. Reclame mag pas worden gemaakt als de vergunning is verleend. Reclame is een breed begrip: wervende uitspraken in een interview vallen hier ook onder, net als het verstrekken van bonussen en het genereren van naamsbekendheid via sponsoring.

Deze informatie is een samenvatting van de geldende regelgeving, dit betekent dat sommige eisen, uitzonderingen en juridische nuances ontbreken. Aan de onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend: de tekst in wet- en regelgevingis leidend.

Goededoelenloterijen, Staatsloterij en Lotto

 • U richt uw reclame niet op minderjarigen.
 • U maakt geen gebruik van persoonsgegevens die u heeft verwerkt in het kader van deelname van deze personen aan een ander kansspel, zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen.
 • U mag geen reclame maken in games of op websites of applicaties waar games worden aangeboden.
 • U zendt geen reclame uit voor kansspelen tussen 6.00 en 19.00 uur op tv. Deze tijdvensters voor kansspelreclame gelden op grond van de Mediawet 2008. Let op: voor bepaald kansspelaanbod geldt een ander tijdvenster.
 • U maakt in uw reclame geen gebruik van rolmodellen als deze:
  • Jonger zijn dan 25 jaar
  • Een substantieel bereik hebben onder minderjarigen of jongvolwassenen

Let op: voor elk rolmodel waarmee u een samenwerking aangaat geldt dat u moet onderzoeken onder welke doelgroep hij of zij bereik heeft en hoe groot dat bereik is, voordat u met hem of haar in zee gaat. Hierbij betrekt u in ieder geval gegevens over de leeftijd van het publiek dat het rolmodel aantrekt. Lees meer over onze toelichting bij de norm geen rolmodellen te gebruiken met 'substantieel bereik' onder minderjarigen of jongvolwassenen.

 • U maakt in uw reclame geen gebruik van actieve beroepssporters als deze:
  • Jonger zijn dan 25 jaar
  • Een substantieel bereik hebben onder minderjarigen of jongvolwassenen

Een uitzondering hierop is sponsoring. U mag wel (teams van) beroepssporters sponsoren.

Let op! Voor elke beroepssporter waarmee u een samenwerking aangaat gelden dezelfde voorwaarden als bij een samenwerking met een rolmodel. Lees meer over onze toelichting bij de norm geen rolmodellen te gebruiken met 'substantieel bereik' onder minderjarigen of jongvolwassenen.

Vergunning Instantloterij

 • U richt uw reclame niet op minderjarigen.
 • U maakt geen gebruik van persoonsgegevens die u heeft verwerkt in het kader van deelname van deze personen aan een ander kansspel, zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen.
 • U mag geen reclame maken in games of op websites of applicaties waar games worden aangeboden.
 • U zendt geen reclame uit tussen 6:00 en 21:00 uur op radio en tv. Deze tijdvensters voor kansspelreclame gelden op grond van de Mediawet 2008.
 • U maakt in uw reclame geen gebruik van rolmodellen zoals influencers, (oud)beroepssporters en modellen. Sponsoring van (teams van) beroepssporters is toegestaan.

Vergunning sportweddenschappen

 • U richt uw reclame niet op minderjarigen.
 • U maakt geen gebruik van persoonsgegevens die u heeft verwerkt in het kader van deelname van deze personen aan een ander kansspel, zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen.
 • U mag geen reclame maken in games of op websites of applicaties waar games worden aangeboden.
 • U zendt geen reclame uit tussen 6:00 en 21:00 uur op radio en tv. Deze tijdvensters voor kansspelreclame gelden op grond van de Mediawet 2008.
 • U mag geen reclame maken tijdens sportwedstrijden, paardenrennen of harddraverijen, anders dan op de door u geëxploiteerde kansspelinterface, als die reclame gericht is op de toeschouwers van of kijkers naar deze activiteiten.
 • U maakt in uw reclame geen gebruik van rolmodellen zoals influencers, (oud)beroepssporters en modellen. Sponsoring van (teams van) beroepssporters is toegestaan.

Vergunning speelcasino en aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten speelautomatenhal

 • U richt uw reclame niet op minderjarigen.
 • U richt uw reclame niet op:
  • Personen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar
  • Personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan het door u georganiseerde kansspel
 • U maakt geen gebruik van persoonsgegevens die u heeft verwerkt in het kader van deelname van deze personen aan een ander kansspel, zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen.
 • U mag geen reclame maken in games of op websites of applicaties waar games worden aangeboden.
 • U stemt uw reclame- en wervingsbeleid af op:
  • De uitkomsten van de verplichte risicoanalyse en
  • Het door u gevoerde verslavingspreventiebeleid
 • U zendt geen reclame uit tussen 6:00 en 21:00 uur op radio en tv. Deze tijdvensters voor kansspelreclame gelden op grond van de Mediawet 2008.
 • U maakt in uw reclame geen gebruik van rolmodellen zoals influencers, (oud)beroepssporters en modellen. Een uitzondering hierop geldt voor niet-kansspelgerelateerde activiteiten van rolmodellen in lokale vestigingen van speelcasino’s en speelautomatenhallen. Ook sponsoring van (teams van) beroepssporters is toegestaan.
 • U combineert reclame niet met uitingen over verslavingspreventie, bijvoorbeeld als u een speler informeert over de grenzen van het speelgedrag. Ook mag u geen reclame richten op personen die gebruik maken van bepaalde voorzieningen in het kader van verslavingspreventie of –zorg.

Bekijk welke eisen op uw bonusaanbod van toepassing zijn. Spaar- en loyaliteitsprogramma's zijn een vorm van bonus. Lees meer over onze toelichting bij de norm uw reclame niet te richten op kwetsbare groepen.

Vergunning kansspelen op afstand (KOA)

 • U richt uw reclame niet op minderjarigen.
 • U richt uw reclame niet op:
  • Personen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar
  • Personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan het door u georganiseerde kansspel
 • U maakt geen gebruik van persoonsgegevens die u heeft verwerkt in het kader van deelname van deze personen aan een ander kansspel, zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen.
 • U mag geen reclame maken in games of op websites of applicaties waar games worden aangeboden.
 • U stemt uw reclame- en wervingsbeleid af op:
  • De uitkomsten van de verplichte risicoanalyse en
  • Het door u gevoerde verslavingspreventiebeleid
 • U maakt geen reclame op TV en radio, en in kranten en tijdschriften. Ook reclame op openbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld billboards en abri’s, en in voor het publiek toegankelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld speelcasino’s, speelautomatenhallen, bioscopen en cafés is niet toegestaan. Ook promotionele kansspelen zijn een vorm van ongerichte reclame en zijn daarom niet toegestaan.
 • Adverteren via onder andere internet, direct mailing, on-demand tv, social media of in de online spelomgeving is toegestaan. U moet daarbij personen de gelegenheid bieden om aan te geven dat zij uw reclame niet willen ontvangen. Ook heeft u de inspanningsverplichting om maatregelen te treffen zodat kwetsbare groepen niet geconfronteerd worden met de reclames. Voor het bereik van uw reclame heeft u de resultaatsverplichting dat ten minste 95% van de bereikte personen 24 jaar of ouder is. Als u niet voldoet aan de resultaatverplichting moet u de reclame stoppen.
 • U maakt in uw reclame geen gebruik van rolmodellen zoals influencers, (oud)beroepssporters en modellen. Sponsoring van (teams van) beroepssporters is toegestaan. Let op: sponsoring is ook een vorm van ongerichte reclame en valt daarmee onder het verbod op ongerichte reclame. Voor bestaande sponsorcontracten, dus afgesloten vóór 1 juli 2023, geldt een overgangstermijn. De overgangstermijn voor sponsoring van TV-programma’s en evenementen duurt tot 1 juli 2024. Het sponsoren van (teams van) sporters, clubs en competities en shirts en ander materiaal blijft toegestaan tot 1 juli 2025. Het is niet toegestaan om ná 1 juli 2023 nieuwe overeenkomsten te sluiten. Ook het verlengen of wijzigen van bestaande sponsorovereenkomsten is hierna niet toegestaan.
 • U mag geen reclame maken tijdens sportwedstrijden, paardenrennen of harddraverijen, anders dan op de door u geëxploiteerde kansspelinterface, als die reclame gericht is op de toeschouwers van of kijkers naar deze activiteiten.
 • U combineert reclame niet met uitingen over verslavingspreventie, bijvoorbeeld als u een speler informeert over de grenzen van het speelgedrag. Ook mag u geen reclame richten op personen die gebruik maken van bepaalde voorzieningen in het kader van verslavingspreventie of –zorg.
 • U staat op uw website geen reclame toe voor andere goederen of diensten dan de kansspelen waarvoor u een vergunning van de Kansspelautoriteit heeft.
 • De informatie die de speler ontvangt over de grenzen van zijn speelgedrag mag geen reclame bevatten. Ook de ruimte van de spelersinterface waar de speler de grenzen van zijn speelgedrag kan aangeven of wijzigen mag geen reclame bevatten.

Bekijk welke eisen op uw bonusaanbod van toepassing zijn. Spaar- en loyaliteitsprogramma's zijn een vorm van bonus. Lees meer over onze toelichting bij de norm uw reclame niet te richten op kwetsbare groepen.

Hybride vergunninghouders

 • Indien u (tevens) beschikt over een vergunning voor andere kansspelen dan kansspelen op afstand moet u ervoor zorgen dat uw reclame voor andere kansspelen niet kan worden opgevat als reclame voor online kansspelen. De reclame die is toegestaan mag geen sterke gelijkenis vertonen met de reclame voor online kansspelen of bij het publiek redelijkerwijs de indruk geven dat die activiteiten online kansspelen (mede) aanprijzen.

Sponsoring

Sponsoring is een vorm van reclame. Dit betekent dat de algemene regels ten aanzien van reclame- en wervingsactiviteiten, waaronder de regels over het rolmodellenverbod , ook op sponsoring van toepassing zijn. U moet er te allen tijde voor zorgen dat sponsoring, door de inhoud, het medium of anderszins niet wordt gericht op kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen en, in het geval van aanbieders van speelcasino’s, online kansspelen en speelhallen, jongvolwassenen. Het gaat bij sponsoring om een neutrale vermelding of vertoning van het logo of de naam van de vergunninghouder.

Vergunning kansspelen op afstand: overgangstermijn bestaande sponsorcontracten

Sponsoring is ook een vorm van ongerichte reclame en valt daarmee onder het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. Voor bestaande sponsorcontracten, dus afgesloten vóór 1 juli 2023, geldt een overgangstermijn. De overgangstermijn voor sponsoring van tv-programma’s en evenementen duurt tot 1 juli 2024. Het sponsoren van (teams van) sporters, clubs en competities en shirts en ander materiaal blijft toegestaan tot 1 juli 2025. Het is niet toegestaan om na 1 juli 2023 nieuwe overeenkomsten te sluiten. Ook het verlengen of wijzigen van bestaande sponsorovereenkomsten is hierna niet toegestaan.