Eisen bonussen


Als aanbieder van kansspelen mag u bonussen aanbieden aan spelers. Bonussen (ook spaar- en loyaliteitsprogramma's vallen hieronder) zijn een reclameactiviteit. Dit betekent dat de algemene regels ten aanzien van reclame- en wervingsactiviteiten(verwijst naar een andere website) ook op bonussen van toepassing zijn.

Voor bonussen zijn de volgende reclameregels van belang:

  • U moet spelers duidelijk en volledig informeren. Dit betekent dat u spelers moet voorlichten over de voorwaarden die gelden bij een bonus en de aard van de bonus (onder andere de hoogte van de bonus, voorwaarden voor verstrekking en uitkering van eventueel daarmee verkregen speelwinst, rondspeelvereiste en vervaldatum van de bonus). U mag de consument niet misleiden. U zorgt ervoor dat de informatie makkelijk vindbaar en eenvoudig te begrijpen is.
  • U richt uw bonus niet op maatschappelijk kwetsbare groepen van personen. Dat zijn in ieder geval minderjarigen, en personen die risicovol speelgedrag vertonen. Voor aanbieders van online kansspelen, speelcasino’s en kansspelautomaten geldt dat bonussen ook niet gericht mogen worden op jongvolwassenen (tot 24 jaar).
  • Uw bonusaanbod moet zorgvuldig en evenwichtig zijn. Bonussen mogen niet aanzetten tot onmatige deelname. Uw bonusaanbod moet dus terughoudend zijn qua vorm, doelgroep, inhoud, strekking en aantal en het soort kanalen waarop de bonus wordt aangeboden. Het creëren van een sterk gevoel van urgentie door middel van een tijdelijk bonusaanbod kan bijvoorbeeld aanzetten tot onmatige deelname en is dus niet toegestaan. Ook het aanbieden van een bonus in de vorm van een cashback, waarbij een speler een deel van zijn verlies terugkrijgt, is niet toegestaan. Dit is een vorm van reclame die mogelijk leidt tot onmatige deelneming.

Specifieke regels voor aanbieders van online kansspelen, speelcasino's en speelautomatenhallen

Daarnaast gelden er specifieke regels met betrekking tot bonussen voor aanbieders van online kansspelen, speelcasino’s en kansspelautomaten in een speelautomatenhal:

  • U moet reclame afstemmen op de uitkomsten van de risicoanalyse. U moet dus steeds beoordelen of een reclameactiviteit zoals een bonus verantwoord is voor een specifiek kansspel. Voor hoog risico kansspelen geldt dat bepaalde reclame niet passend is. Dat is onder meer het geval bij reclame met een sterk wervend karakter. Voorbeelden van sterk wervende reclame zijn banners, pop-ups of mailtjes waarin spelers worden gewezen op hoge bonussen. Ook bonussen (spaar- en loyaliteitsprogramma’s vallen hier onder) die gekoppeld zijn aan de deelname van een spel, zetten aan tot doorspelen. Dergelijke vormen van reclame zijn daarom niet verantwoord als zij gekoppeld zijn aan een kansspel met een hoog risicopotentieel.
  • U biedt geen bonus aan tijdens deelname aan het spel
  • U biedt geen bonus aan in de periode nadat een interventie in het kader van verslavingspreventie heeft plaatsgevonden. Hoe lang die periode is, is afhankelijk van het type interventie.
  • Reeds overeengekomen bonussen mogen nadat een interventie in het kader van verslavingspreventie heeft plaatsgevonden nog wel worden uitgekeerd. De bonus moet worden uitgekeerd conform de overeengekomen voorwaarden.
  • U stemt het moment waarop u een bonus aanbiedt of de aard van de bonus niet af op individueel speelgedrag.
  • U mag een bonus alleen verstrekken als de speler de voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard. U stelt een speler in de gelegenheid aan te geven dat hij geen bonus (meer) wilt ontvangen. Als een speler aangeeft geen bonus te willen ontvangen, respecteert u die wens.
  • De bonusvoorwaarden zijn in lijn met de regels voor betalingstransacties. Dat houdt onder andere in dat u oorspronkelijke stortingen dan wel resterende bedragen hiervan onder omstandigheden direct uitbetaalt aan de speler.