Modeltoelating

Modeltoelating speelautomaten

Een fabrikant of importeur die een kansspelautomaat of behendigheidsautomaat op de Nederlandse markt wil brengen, moet voor die speelautomaat een modeltoelating aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Voordat die wordt afgegeven in de vorm van een Verklaring van toelating, controleert de Kansspelautoriteit onder meer of aan alle wettelijke eisen is voldaan (zie voor meer Informatievoorschriften aanvraag modeltoelating (pdf, 634 kB)). De kansspel- of behendigheidsautomaat mag alleen op de markt worden opgesteld volgens de afgegeven modeltoelating. Dat wil zeggen: de speelautomaat moet doen wat in de modeltoelating staat, er mogen bijvoorbeeld geen spellen op staan die niet zijn goedgekeurd.

Overzichten in Staatscourant

De Ksa publiceert elk kwartaal in de Staatscourant een overzicht van in de afgelopen drie maanden afgegeven modeltoelatingen voor nieuw op de markt gebrachte speelautomaten.  Ook wordt in de Staatscourant een overzicht bijgehouden van wijzigingen in de tenaamstelling van vergunninghouders.  De links naar beide overzichten:

Wijziging modeltoelating

Nadat er een modeltoelating is afgegeven voor een kansspelautomaat, kan het zijn dat er kleine wijzigingen moeten doorgevoerd aan het toegelaten model. Bijvoorbeeld om fouten in de software op te lossen, of om nieuwe onderdelen toe te voegen aan de hardware. Om te voorkomen dat de hele procedure opnieuw moet worden doorlopen, bestaat de mogelijkheid tot  bevestiging van modelconformiteit.

Voorwaarden

De Kansspelautoriteit geeft een bevestiging van modelconformiteit af als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Bij een kansspelautomaat mag de wijziging in geen geval leiden tot verandering van het spel of een toevoeging van een spel.
 • Er wordt gebruikgemaakt van het daarvoor bedoelde aanvraagformulier verzoek bevestiging modelconformiteit en het formulier is volledig ingevuld.
 • Het verzoek is voorzien van een keuringsrapport, dat is afgegeven door de keuringsinstelling die ook het onderzoek heeft uitgevoerd in de kader van de modeltoelating van de speelautomaat.
 • De Kansspelautoriteit heeft het schriftelijke verzoek inclusief keuringsrapport en eventuele bijlagen ontvangen.
 • De informatie in het keuringsrapport is voldoende om de aanvraag te kunnen behandelen en bevat ten minste de volgende onderwerpen:
  • Informatie over de vergunning modeltoelating waarop de wijziging van toepassing is.
  • Een uitgebreide beschrijving van de wijzigingen.
  • Informatie nodig voor toezicht op de speelautomaat inclusief de wijzigingen (zie hoofdstuk vier en vijf van de informatie voorschriften aanvraag modeltoelating speelautomaat).
  • Het keuringsrapport is voorzien van een onderbouwde verklaring dat het spel niet is veranderd en dat er geen spel is toegevoegd.
  • Het keuringrapport is voorzien van een onderbouwde verklaring dat de speelautomaat ook na de wijzigingen voldoet aan de gestelde eisen. Het keuringsrapport is voorzien van een onderbouwde verklaring dat effectief en efficiënt toezicht met de aangeleverde informatie en hulpmiddelen nog steeds is geborgd.
 • Aanvraagformulier bevestiging van modelconformiteit (pdf, 63 kB)
 • Application form affirmation aproved type conformity Engels

Merkteken

Een goedgekeurde speelautomaat is te herkennen aan de bij de modeltoelating behorende sticker (ook wel merkteken genoemd, te verstrekken door de Kansspelautoriteit). De fabrikant of importeur brengt de sticker aan. Elke kansspel- en behendigheidsautomaat in Nederland heeft een uniek nummer. Merktekens zijn er in 4 verschillende kleuren. De kleuren (pdf, 73 kB) staan voor de verschillende soorten speelautomaten en de locaties waar de speelautomaten mogen staan. Wanneer het aanvraagformulier merkteken is ingevuld, kan het verzonden worden naar speelautomaten@kansspelautoriteit.nl

merkten alleen voor casino's

Voorbeeld van een merkteken voor een kansspelautomaat opgesteld in speelcasino's

Nieuwe modeltoelating toevoegen aan bestaande

Sinds 21 september 2018 is het mogelijk in geval van een spelwijziging  een nieuwe modeltoelating toe te voegen aan een bestaande. Het vastgestelde merkteken blijft dan van toepassing. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier modeltoelating.

Cashless Play

Inworp en uitbetaling bij kansspelautomaten in speelautomatenhallen is alleen toegestaan in de vorm van geldige Nederlandse munten of bankbiljetten. Kansspelautomaten voorzien van een modeltoelating hebben een inworp- en uitbetalingsmechanisme die moeten voldoen aan specifieke voorschriften gericht op de betrouwbaarheid. Speelautomatenhallen mogen afwijken van deze voorschriften als zij een ontheffing hebben. Inworp en uitbetaling kan dan binnen een speelautomatenhal mogelijk worden gemaakt via een centraal betalingssysteem voor kansspelautomaten, waarbij een speeltegoed wordt bijgehouden op bijvoorbeeld een chipkaart (Cashless Play). De ontheffing wordt afgegeven door de Kansspelautoriteit.

Voorwaarde voor afgifte is dat de houder van een aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal aantoont dat de elektronische variant een betrouwbare inworp en uitbetaling garandeert. Ontheffingen gelden voor een periode van 5 jaar.