Jaarlijkse aangifte en heffing speelautomaten

Gegevens die wij nodig hebben om de heffing te bepalen

Elke kansspelaanbieder met een vergunning betaalt jaarlijks kansspelheffing. Voor exploitanten van kansspelautomaten is de hoogte van de kansspelheffing afhankelijk van het aantal spelers dat aan een kansspelautomaat kan spelen - ofwel 'spelersplaatsen'. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt de hoogte van de heffing.

Wij hanteren de volgende jaarlijkse tarieven per spelersplaats

  • Behendigheidsautomaat, geen heffing
  • Horeca automaat, 40 euro per spelersplaats
  • Speelhalautomaat, 80 euro per spelersplaats
  • Casino automaat, 123 euro per spelersplaats

Om de hoogte van de heffing vast te kunnen stellen en om toezicht te kunnen houden op de kansspelautomaten in Nederland vragen wij exploitanten van speelautomaten jaarlijks aan te geven welke automaten zij hebben staan en op welke locatie.

Bekijk de stappen om aangifte te doen

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen

Bij ontbreken aangifte 10% verhoging

Bij het ontbreken van een aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf de definitieve aanslag vast. Het bedrag van de voorlopige aanslag over 2020 verhogen wij dan 'ambtshalve' met 10 procent.

Bij geen of incomplete opstelgegevens intrekken vergunning

Als u geen of incomplete opstelgegevens aanlevert trekken wij de exploitatievergunning in. Bij uw vergunning hoort namelijk de verplichting dat u jaarlijks de stand van zaken op 31 december over uw opgestelde automaten en uw voorraad bij de Kansspelautoriteit opgeeft.

Bezwaar maken?

Tegen de definitieve aanslag kunt u bezwaar maken. Op de definitieve aanslag die u krijgt, staat aangegeven hoe u dit kunt doen.

Vragen & antwoorden over de heffing