Kansspelheffing online kansspelen


Als aanbieder van online kansspelen betaalt u jaarlijks kansspelheffing. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het bruto spelresultaat.

Tarieven vanaf 1 oktober 2021

Tarieven kansspelheffing online kansspelen
Waarvan bestemd voor
Bruto spelresultaat Heffing Verslavingspreventie Kansspelautoriteit
Informatie volgt 1,95% 0,25% 1,7%

Bekijk de stappen om aangifte te doen

Bezwaar maken?

Tegen de definitieve aanslag kunt u bezwaar maken. Op de definitieve aanslag die u krijgt, staat aangegeven hoe u dit kunt doen.