Kansspelheffing online kansspelen


Als aanbieder van online kansspelen betaalt u jaarlijks kansspelheffing. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het bruto spelresultaat.

Tarieven

Tarieven kansspelheffing online kansspelen
Waarvan bestemd voor
Heffing Verslavingspreventie Kansspelautoriteit
1,95% 0,25% 1,7%

Bekijk de stappen om aangifte te doen

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen

Bij het ontbreken van een aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf de definitieve aanslag vast. Het bedrag van de definitieve aanslag verhogen wij dan 'ambtshalve' met 10 procent.

Bezwaar maken?

Tegen de definitieve aanslag kunt u bezwaar maken. Op de definitieve aanslag die u krijgt, staat aangegeven hoe u dit kunt doen.