Eénmalige loterijen

Een vergunning voor een éénmalige (incidentele) loterij wordt meestal aangevraagd voor een lokaal initiatief van algemeen belang of een inzameling voor het goede doel. Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet. Denk bij zo’n lokaal initiatief bijvoorbeeld aan de renovatie van het dak van een kerkgebouw, de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging of de bouw van een nieuwe sportkantine. Een voorbeeld van een inzameling is een benefietavond waarvan de opbrengst wordt afgedragen aan een goed doel. De éénmalige loterij, die zowel door een natuurlijke persoon als door een organisatie mag worden georganiseerd, wordt ook wel aangeduid als incidentele goededoelenloterij.

Waar aan te vragen?

Als de prijzen en premies bij zo’n loterij minder bedragen dan 4.500 euro, is de gemeente waarin de trekking plaatsvindt bevoegd om een éénmalige vergunning te verlenen. Als het om een hoger bedrag gaat, is de Kansspelautoriteit de verlener van de vergunning.

Regels voor eenmalige loterijen:

40 procent afdracht

Minimaal 40 procent van de opbrengst van de loterij moet aan het doel van algemeen belang worden afgedragen. Dit betekent dat van de opbrengst van de loterij maximaal 60 procent voor de kosten mag worden afgetrokken.
Onder de kosten vallen onder meer: drukkosten voor loten en communicatiemateriaal, notariskosten, accountantskosten, uitgaven voor de prijzen (zoals prijzengeld en/of goederen die zijn aangeschaft om te verloten), vergoeding voor tussenpersonen die de loten verkopen en kansspelbelasting (355 kB).

Maximaal 13 trekkingen

Gedurende de looptijd van de vergunning mogen er maximaal 13 trekkingen worden verricht. Bij elke trekking mogen wel meer prijzen worden verloot.

Geldigheidsduur vergunning

De vergunning is 6 maanden geldig. De lotenverkoop, het (eventueel) reclame maken voor de loterij en de trekkingen moeten allemaal binnen deze 6 maanden plaatsvinden.

Bijzondere uitzonderingen in verband met het Corona virus

Kan uw loterij in verband met de maatregelen in het kader van Corona niet doorgaan, dan kan de trekking worden verplaatst. Dit moet wel gebeuren in overleg met de Kansspelautoriteit. De loterij annuleren kan ook. De inleg moet dan wel worden terugbetaald aan de deelnemers.

Stuur in beide gevallen een bericht naar vergunningen@kansspelautoriteit.nl. De Ksa neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Achteraf financiële verantwoording

Uiterlijk 3 maanden na de (laatste) trekking moet een financiële verantwoording worden ingediend bij de gemeente of bij de Ksa, afhankelijk wie de vergunning verleende. Overlegd moet worden:

  • Het ingevulde en ondertekende formulier ‘Rekening en verantwoording' (pdf, 51 kB);
  • Een beoordelingsverklaring van de accountant over het ingevulde formulier;
  • Het proces-verbaal van de trekking(en) van de notaris;
  • De bewijsstukken van de besteding van de netto-opbrengst van de loterij. Dit kan zijn een kopie van een bankafschrift, een rekeningoverzicht en/of factuur van de betalingen voor het in de vergunning opgenomen doel.

Belastingen

De organisator van een loterij moet over de prijzen kansspelbelasting betalen aan de Belastingdienst. Eventueel kan hij dit bedrag inhouden op de prijs, maar dat hoeft niet.

Kosten vergunning

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag zijn kosten verbonden, afhankelijk van de hoogte van de prijzen en premies. Als de opbrengst van de loten meer dan 1 miljoen euro bedraagt, is kansspelheffing aan de Kansspelautoriteit verschuldigd.

De vergoedingen bedragen:
Waarde prijzen en premies EUR
4.500 - 45.000 EUR 226
45.001 - 450.000 EUR 907
450.001 - 4.500.000 EUR 1.588

meer dan 4.5 mln. EUR

2.268

Aanvraagformulier

Let op: het aanvraagformulier eenmalige loterijvergunning is bedoeld voor loterijen met een prijzenpakket boven de 4.500 euro.  De eenmalige loterijvergunning wordt afgegeven voor maximaal 6 maanden. Voor loterijen met een langere looptijd zie: meerjarige vergunningen.

Voorwaarden aanvraag

  • volledig invullen, onderteken en per post opsturen van het aanvraagformulier. Bij het ontbreken van gegevens kan vertraging optreden bij het in behandeling nemen van de aanvraag;
  • meesturen van een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de rechtspersoon en de statuten;
  • betalen van de behandelkosten. U ontvangt hiervoor een factuur. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de hoogte van het prijzenpakket.

De wettelijke termijn voor het verlenen van een vergunning voor een éénmalige loterij is 8 weken. In de praktijk is de doorlooptijd van een aanvraag 3 tot 4 weken.