Eénmalige loterijen

Een vergunning voor een éénmalige loterij wordt meestal aangevraagd voor een lokaal initiatief van algemeen belang of een inzamelingen voor het goede doel. Denk bij zo’n lokaal initiatief bijvoorbeeld aan de renovatie van het dak van een kerkgebouw of de bouw van een nieuwe sportkantine. Een voorbeeld van een inzameling is een benefietavond waarvan de opbrengst wordt afgedragen aan een goed doel. De éénmalige loterij wordt ook welk eens  incidentele goededoelenloterijen genoemd.

Waar aan te vragen?

Als de prijzen en premies bij zo’n loterij minder bedragen dan 4.500 euro, is de gemeente waarin de trekking plaatsvindt bevoegd om een éénmalige vergunning te verlenen. Als het om een hoger bedrag gaat, is de Kansspelautoriteit de verlener van de vergunning.

Regels voor eenmalige loterijen:

50 procent afdracht

Minimaal 50 procent van de opbrengst van de loterij moet aan het goede doel worden afgedragen. Dit betekent dat van de opbrengst van de loterij maximaal 50 procent voor de kosten mag worden afgetrokken.

Maximaal 13 trekkingen

Gedurende de looptijd van de vergunning mogen er maximaal 13 trekkingen worden verricht. Bij elke trekking mogen wel meer prijzen worden verloot.

Geldigheidsduur vergunning

De vergunning is 6 maanden geldig. De lotenverkoop, het (eventueel) reclame maken voor de loterij en de trekkingen moeten allemaal binnen deze 6 maanden plaatsvinden.

Achteraf financiële verantwoording

Uiterlijk 3 maanden na de (laatste) trekking moet een financiële verantwoording worden ingediend bij de vergunningverlenende instantie, inclusief het onderzoeksverslag van de notaris en een accountantsverklaring.

Belastingen

De organisator van een loterij moet kansspelbelasting inhouden op de prijs of prijzen en die aan de Belastingdienst betalen.

Kosten vergunning

Aan het verkrijgen van een vergunning zijn kosten verbonden, afhankelijk van de hoogte van de prijzen en premies. Een vergunning kost minimaal 226 euro en maximaal 2.268 euro. Als de opbrengst van de loten meer dan 1 miljoen euro bedraagt, is kansspelheffing aan de Kansspelautoriteit verschuldigd.