Veranderingen in vergunningen


Er is een verandering gaande op de Nederlandse online kansspelmarkt. Sinds de opening ervan in oktober 2021 is er op het vlak van vergunningen veel gebeurd. Ons vergunningenteam werd op twee piekmomenten overspoeld met aanvragen: bij de inwerkingtreding van de Wet Koa in april 2021, en net voor het aflopen van de ‘coulanceregeling’ een jaar later, op 1 april 2022. Die aanvragen zijn allemaal behandeld. Ongeveer één op de drie aanvragen heeft geleid tot het verkrijgen van een vergunning. In 2023 hebben we het aantal nieuwe aanvragen stevig af zien nemen, en die ontwikkeling verwachten we in 2024 ook te zien.

In plaats van nieuwe aanwas, zien we dat er in het huidige landschap van vergunninghouders kleine én grote veranderingen plaatsvinden. Aanbieders zijn verplicht verschillende veranderingen bij ons te melden, bijvoorbeeld nieuwe contactpersonen of wijzigingen in het reclame- of verslavingspreventiebeleid. Sinds de opening van de markt hebben we al rond de 900  van dit soort meldingen ontvangen. Deze reguliere aanpassingen zijn relatief eenvoudig te verwerken en horen bij de dynamiek van de markt. Dat is dan ook niet wat opvalt: dat zijn de grotere wijzigingen die aanbieders willen doorvoeren.

Die grotere wijzigingen zijn grofweg op te delen in (1) uitbreiding van het toegestane spelaanbod en (2) overnames. Meerdere vergunninghouders hebben bij de Ksa het verzoek gedaan om de vergunning uit te breiden met een andere categorie online kansspelen. Dit verzoek kent hetzelfde behandelproces als een aanvraag en ook dezelfde doorlooptijd.

Qua overnames zien we aan vragen die gesteld worden dat kleine vergunninghouders de handen ineen slaan en samen verder gaan om hun positie te verstevigen en dat grotere vergunninghouders de kleinere vergunninghouders overnemen om de concurrentie voor te zijn. Ook valt op dat er vergunninghouders worden overgenomen door investeringsmaatschappijen en dat grote buitenlandse aanbieders zonder Koa-vergunning de kleinere aanbieders mét vergunning overnemen.

Dat laatste is wat mij betreft noemenswaardig omdat we zien dat het hier vaak om partijen gaat die in eerste instantie een poging hebben gedaan een Nederlandse vergunning te verkrijgen, maar zijn afgewezen of zich in het proces hebben teruggetrokken omdat het ze niet lukte aan de vereisten te voldoen. In veel gevallen struikelden deze partijen over de controledatabank (CDB) die ze moeten aanleggen en onderhouden. Omdat zij op de andere criteria wel voldoende scoren (bijvoorbeeld integriteit/betrouwbaarheid) nemen ze vergunde aanbieders met meer expertise van onze CDB-vereisten in hun gelederen op, om zo de Nederlandse markt te kunnen betreden.

Deze ontwikkeling, van voornamelijk aanvragen naar voornamelijk wijzigingen, laat zien dat de markt een bepaalde mate van volwassenheid begint te krijgen. Het gaat niet meer zozeer om het veroveren van een plek, maar vooral om het verstevigen van de concurrentiepositie en het vergroten van het marktaandeel. Dat is een logische ontwikkeling op een relatief jonge markt, maar wel een ontwikkeling die we nauwlettend in de gaten houden. Een grote concurrentieslag kan er immers ook voor zorgen dat aanbieders minder aandacht besteden aan cruciale onderdelen zoals de zorgplicht. Die aandacht mag echter nooit en te nimmer verslappen.

Ik stel daarom voor dat aanbieders in hun goede voornemens voor 2024 opnemen dat zij, wanneer zij willen werken aan hun groei, daarbij de aandacht voor veilig spelen geen moment uit het oog verliezen.

Ik wens iedereen prettige feestdagen en ben benieuwd wat 2024 ons brengt!