Strategie


4 december 2020

De Kansspelautoriteit heeft recent de Strategie 2020-2024 op de website gepubliceerd.

De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige strategie betreft onze missie. Dat was ‘Veilig spelen op een eerlijke markt’. In de praktijk bleek dit soms tot enige verwarring te leiden, doordat uit deze zin niet voor iedereen duidelijk werd wat de (ultieme) doelstelling van de Ksa was. Dat kwam niet alleen naar voren tijdens zogenoemde visiegesprekken met stakeholders waarmee het strategietraject werd afgetrapt, maar ook in gesprekken binnen onze eigen organisatie. ‘Is de Ksa er nou voor de speler of voor de aanbieder?’, was bijvoorbeeld een vraag die we kregen.

Om die reden hebben we besloten onze missie aan te scherpen. De missie luidt vanaf nu: VEILIG SPELEN. Die missie is onder meer terug te vinden op onze website en in de digitale handtekening van alle medewerkers van de Ksa. De grote meerwaarde is wat mij betreft de eenduidigheid; er kan geen misverstand meer zijn over de ultieme doelstelling van de Ksa. Ons werk draait uiteindelijk om het belang van de speler, van de consument.

Belangrijker natuurlijk dan de twee woorden ‘Veilig spelen’ is de vraag: hoe zorg je daar voor? Dat doet de Ksa door de missie te verbinden met een aantal strategische pijlers. Dat zijn er in totaal vijf, waarvan ik er hier twee noem. Een strategische pijler is dat de Ksa deelnemers aan kansspelen begrijpt en bereikt: we doorgronden de gedragingen van deelnemers en we dragen bij aan hun veiligheid door adequaat op te treden als daar aanleiding voor is. Ook willen we de uitdaging aangaan om spelers beter te bereiken om ze te informeren en voor te lichten over risico’s verbonden aan kansspelen en over illegaal aanbod.

De tweede pijler die ik hier noem is zorgdragen voor een eerlijke markt: de Ksa behandelt vergunninghouders voor het aanbieden van kansspelen gelijk en illegaliteit wordt aangepakt. Met andere woorden: het speelveld is voor iedereen gelijk (daar waar de wetgeving dat beoogt). Het onderdeel ‘eerlijke markt’ uit de vorige missie komt hier terug, maar nu als middel om de consument veilig te kunnen laten spelen, niet als zelfstandige doelstelling.

Ik nodig u van harte uit om kennis te nemen van de volledige strategie. Wees niet bang dat u uren aan het lezen bent. We hebben het bewust beknopt gehouden.

René Jansen