Prioriteit geven aan de periferie


Wie de kansspelmarkt platslaat, komt uit op een eenvoudig model van vraag en aanbod, van speler en aanbieder. De zeven wettelijke taken die de Kansspelautoriteit (Ksa) uitvoert, zijn vrijwel allemaal terug te leiden naar één van die twee pijlers: we beschermen spelers door het reguleren en controleren van de aanbieders. In de praktijk zien we echter dat om speler en aanbieder heen ook vele andere partijen bewegen, in wat je de periferie, de buitenkant, van de markt zou kunnen noemen. Partijen die vaak heel belangrijk zijn voor onze missie ‘veilig spelen’ en die we dus, waar nodig, zoveel mogelijk bij ons werk betrekken. In deze blog ga ik daar graag wat dieper op in.

Handhaving

Wanneer we een overtreding door illegale aanbieders constateren, kunnen we van partijen eisen dat ze dit aanbod gelijk staken. Ook kunnen we fikse boetes opleggen, zelfs na het opleggen van een last onder dwangsom. Deze sancties hebben een bestraffend en afschrikwekkend doel, maar zorgen er niet altijd voor dat een illegale aanbieder meteen op zwart gaat. Terwijl juist dat uiteindelijk het belangrijkste doel is: er voor zorgen dat spelers in Nederland niet meer bij illegaal aanbod terecht kunnen. De Ksa kan er zelf niet voor zorgen dat illegale sites met een IP- of DNS-blokkade niet meer toegankelijk zijn – dat is wettelijk zo geregeld. Hosting providers spelen daarom in deze aanpak een belangrijke rol: zij kunnen dat wél, dus vragen we hen, als de aanbieder blijft aanbieden, de toegang tot de websites te blokkeren. Daarnaast spelen betaaldienstverleners hier een belangrijke rol, want wie niet kan betalen op een illegale site, kan er ook niet spelen.

Ook wat sociale media betreft, maken we gebruik van de hulp van andere partijen. In het afgelopen half jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar (reclame voor) illegaal aanbod op onder meer Instagram en Facebook. Wanneer onze inspecteurs zo’n overtreding constateren, nemen zij contact op met moederbedrijf Meta. Sinds de start van 2023 zijn op die manier al 32 accounts en pagina’s direct gesloten. Ook met Google zijn we in gesprek om reclame door illegale aanbieders via Google Ads aan te pakken.

Affiliates

Legale aanbieders maken voor de promotie van hun kansspelaanbod vaak gebruik van affiliate websites. Op deze websites zijn naast artikelen over het reilen en zeilen van de gokwereld vaak reviews van online casino’s terug te vinden. Affiliate marketing blijft onder het nieuwe verbod op ongerichte reclame voor kansspelen toegestaan, mits de aanbieder aantoont dat 95% van de bezoekers 24 jaar of ouder is en alle bezoekers de mogelijkheid hebben de site te bekijken zonder in aanraking te komen met reclame-uitingen. Daarbij geldt dat de uitkomst altijd moet zijn dat kwetsbare groepen de reclames helemaal niet zien. Aanbieders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen uitingen op websites van affiliates en zullen er dus streng op toe moeten zien dat hun reclamepartners aan deze eisen voldoen. De Ksa monitort hoe het verbod in de praktijk uitpakt. Als dat leidt tot een nadere invulling of verduidelijking van de regels, pakken we dat met de aanbieders op.

Verslavingspreventie

Spelers die behoefte hebben aan een gokstop kunnen zich inschrijven bij het uitsluitingsregister kansspelen, Cruks. Op dit moment staan iets meer dan 46.000 mensen ingeschreven. We horen van (ex-) gokverslaafden dat deze mogelijkheid hen enorm helpt hun verslaving onder controle te krijgen én houden. In het najaar starten we met een pilot-communicatiecampagne rondom Cruks. Belangrijk doel is om onder meer te achterhalen welke merkpositionering, kernboodschappen, mediakanalen en doelgroepen dan het meest relevant zijn om de bekendheid van Cruks verder te vergroten. We richten ons daarom in deze pilot niet alleen op probleemspelers zelf, maar ook op de mensen in hun ‘periferie’: van familieleden tot zorgverleners, zoals huisartsen en schuldhulpverleners, omdat zij mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen bij verslavingspreventie en genezing.

Duizendpoot

De Ksa loopt dus niet op slechts twee benen (zorg voor spelers en toezicht op aanbieders) maar is een organisatie met duizend poten en overal voelsprieten om de bewegingen in de markt voortdurend in te gaten te houden, daar op in te spelen en in contact te blijven met partners die van waarde kunnen zijn in het waarmaken van onze missie. Voor mijn collega’s is vaak geen dag hetzelfde. En dat zou ook niet zo moeten zijn, in een markt die voortdurend in beweging is.