Nieuwe bevoegdheden


24 augustus 2021

In de Nederlandse kansspelwereld gaat momenteel veel aandacht uit naar de legalisering en regulering van online kansspelen. Dat is logisch en terecht: het is immers de meest in het oog springende modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid. Ik schreef er al menig blog over.

In dit blog wil ik graag een ander, en minder belicht aspect van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) voor het voetlicht brengen. Dat zijn de extra bevoegdheden die de Kansspelautoriteit (Ksa) kreeg om illegaliteit en criminaliteit te bestrijden. Dat is, naast het beschermen van consumenten en voorkomen van kansspelverslaving, een van de wettelijke hoofdtaken van de Ksa.

Om eerlijk te zijn: die extra bevoegdheden konden we best gebruiken, het werd tijd. De Wet op de kansspelen (de Wok, de Wet Koa is feitelijk een aanvulling van en wijziging op deze wet) dateert van 1964. De wereld zag er toen heel anders uit. Er was bijvoorbeeld nog geen internet, om misschien wel het grootste verschil tussen toen en nu te noemen. De wetgever kon daardoor geen rekening houden met het illegaal aanbieden van online kansspelen.

Wat zijn nu die extra bevoegdheden die de Ksa er door de Wet Koa bij kreeg? Die staan om precies te zijn in de artikelen 34a tot en met 34n van de nieuwe Wok. Het gaat steeds om bevoegdheden in het bestuursrecht en helpen de Ksa bij het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit, zowel online als offline. Ik noem er hier een paar.

Offline kregen de inspecteurs van de Ksa er de bevoegdheid bij - onder voorwaarden natuurlijk - bedrijfsruimtes en voorwerpen te verzegelen, zodat er op een later tijdstip nader onderzoek kan plaatsvinden. Een andere extra bevoegdheid is de mogelijkheid zonder toestemming van de bewoner een woning te betreden en te doorzoeken. Ook kunnen onze inspecteurs nu voorwerpen in beslag nemen. In de oude situatie was de Ksa daarvoor steeds aangewezen op de (strafrechtelijke) bevoegdheden van de politie.

Voor de bestrijding van online illegaliteit is er ook een aantal bevoegdheden aan de gereedschapskist van de Ksa toegevoegd. Een belangrijke is dat de Ksa bij de opsporing gebruik mag maken van een valse identiteit, zodat de Ksa via mystery shopping misstanden aan het licht kan brengen. En misschien wel de belangrijkste extra bevoegdheid is het mogen geven van een bindende aanwijzing aan financiële dienstverleners om hun dienstverlening te staken als zij werken voor illegale aanbieders van kansspelen. In de oude situatie konden wij dat alleen verzoeken, niet afdwingen. No pay no play!

Ik wil hiermee maar zeggen: er is wat betreft het Nederlandse kansspelbeleid méér aan de hand dan alleen de aanstaande legalisering en regulering van online kansspelen. Ook andere onderdelen van de nieuwe wetgeving dragen bij aan het zoveel als mogelijk is creëren van een veilige omgeving voor mensen die willen deelnemen aan kansspelen.

René Jansen